1980-2005. Beveren vijfentwintig jaar geleden (1)

BEVEREN. We kijken een kwarteeuw terug in Groot-Beveren. In de gemeente was 25 jaar geleden Marcel Van der Aa de burgemeester. Hij kon toen zeggen dat Beveren, een gezonde financi? toestand had. Maar toch zei Van der Aa dat er voor zijn bestuur een toekomst kwam waarin aandacht moest zijn voor versobering, rationeel beheer en ernstig overleg i.v.m. de financies.
Het schepencollege bestond toen ook uit 7 leden, allen van de CVP. Drie van hen zijn reeds overleden: Camiel Bolssens, zaakvoerder uit de Kasteeldreef en toen 63 jaar, Amedé Van Mieghem uit Kieldrecht was geneesheer en toen 66 jaar en Jos De Roeck uit Melsele die toen 56 jaar was. Waren 25 jaar geleden ook nog schepenen: Paul Goossens uit Vrasene, Frans Van Overmeiren uit Kieldrecht, Robert Blommaert uit Melsele en Gilbert Bosman uit Beveren.
Wie een kwarteeuw geleden ook reeds in de gemeenteraad zetelde was de huidige schepen Boudewijn Vlegels uit Kieldrecht. Hij behoorde tot de Volksunie. Ook Melselenaar Karel De Meulenaere zat toen al in de gemeenteraad en hij behoort er in 2005 ook nog bij.  Vermeldenswaard is, dat voor de PVV, de liberalen en nu VLD, Arthur Boeye uit Haasdonk in de raad zetelde en dat was de vader van de huidige schepen Jean-Pierre Boeye.
In 1980 zetelden ook 3 leden van de BSP in de gemeenteraad. Dat was toen nog de naam van de huidige sp.a :Belgische Socialistische Partij. Bij hen toen ook nog Marcel Van Kerckhove, de stichter van wielerclub CHW en nog steeds de "de man van de koersen in Beveren". Hij is er nu 84.
Roger Van Roeyen was 25 jaar geleden de gemeentesecretaris en was ook bestuurslid van SK Beveren. De gemeenteontvanger was Georges Van Geystelen en bij de politie waren Eduard Van Esbroeck en Melselenaar Marcel De Baere de politiecommissarissen.(RD)