Waasland in beeld (60)

We keken eens achterom en vroegen ons af hoe het nu was met bepaalde nieuwsonderwerpen. 

renovatie oorlogsmonument

Het oorlogsmonument op het pleintje aan de Broederschool in de Stationstraat te Beveren, vormt momenteel een kleine’ werf. Het beeld van de gesneuvelden wordt gerenoveerd. De gemeente Beveren investeerde er 33.650 euro voor.

Viergemeet

De verkaveling Viergemeet die weldra vorm zal krijgen heeft reeds de passende wegenis gekregen. Nabij het rondpunt aan Cortewalle is er een ontsluiting op de N70. De binnenzone wordt omgevormd tot een parkzone. In een bufferzone zijn reeds aanplantingen uitgevoerd. Hier komt een wijk via een publiek-private samenwerking tussen de Huisvestingmaatschappij, Interwaas en een private partner die zich ‘Hof ter Vesten' noemt.
De Huisvestingmaatschappij gaat er 97 sociale koop-en huurwoningen neerzetten, Interwaas pakt uit met 31 bouwgronden en Hof ter Vesten bouwt 120 private koopappartementen.

Essendreef

De Fietsersbond Beveren heeft reeds een actie gevoerd om de slechte staat van de Essendreef aan Cortewalle, aan te klagen. Er is daar een fietsverbinding Melsele Gentstraat – Beveren Cortewalle, die dagelijks door zo’n 400 fietsers wordt gebruikt. Die verbinding komt uit op de Essendreef en daar was het wegdek voorzien van putten en bobbels in het asfalt. Er werd ook wel eens lek gereden. Ook de verlichting is er volgens de Fietsersbond niet voldoende. De bond deelde er reeds flyers uit aan scholieren die langs daar passeerden.

Keizer Karelstraat

De wijk rond de Keizer Karelstraat in Melsele bezit knappe groenzones. De Vereniging voor Openbaar Groen en het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM) hebben de groen realisaties bekroond omdat ze getuigen van creativiteit en vernieuwing.
Deze sociale wijk ‘De Vesten’ is uitgegroeid tot een zeer aangename wijk daar waar vroeger zwerfvuil schering en inslag was. Nu zijn er gezellige wegels, borders en een erg fijne speelzone. Het kreeg in de wedstrijd nu een 4de plaats en de gemeente ontving een waardebon van 200 euro. Een wijkcomité verricht er grandioos werk en ze hebben een container omgebouwd tot een ‘kantine’ en een petanqueterrein werd aangelegd.

brug Halve Maan 

Het brugje aan de Halve Maan op de’ grens van Zwijndrecht en Melsele, krijgt een nieuwe leuning. Reeds begin van dit jaar werd dat beslist maar zes maand later moet een nadarafsluiting nog steeds dienst doen als leuning.
Minister-President Kris Peeters, die ook bevoegd was voor Plattelandsbeleid, had de gemeente Zwijndrecht een subsidie van 10.000 € beloofd.
Het is daar een historische brug die in 1870 werd aangelegd op de westkant van de Defensieve Dijk (Verbinding Fort Zwijndrecht met Fort Sinter-Marie). Bij de overstroming van 1953 werd de binnenzijde afgegraven om zandzakjes te vullen. De nieuwe leuning plaatsen behoort tot de kleinschalige projecten 'Scheldehelden', die binnen een jaar zouden worden uitgevoerd

Meersen

De Meersen-Noord liggen in Melsele tussen het Viergemeet en de Van Eepoelstraat. De projectontwikkelaar Matexi, wil er 1,3 ha bebossing verwijderen maar de omwonenden verzetten er zich tegen. Ze leverden 36 bezwaarschriften in. Ze zijn bang dat het gebied verkaveld zal worden en dat de wateropvang zal veranderen want de Meersen vangen heel wat water op zodat de omwonenden geen last hebben van water in hun tuinen. Die Meersen-Noord zijn alvast een degelijke buffer. Ook de gemeente zag geen enkele reden om de Meersen te rooien, al kan Matexi nog altijd daartegen in beroep gaan...

Beverse bebloeming

Op vlak van bebloeming staat Beveren hoog aangeschreven. Het was al voor de 5de keer dat het in de wedstrijd 'Groene Lente' van de Vereniging voor Openbaar Groen, goud behaalden. Het bord met de drie bloempje staat aan de rotonde van Cortewalle.
Jammer genoeg moet de gemeente voortaan ook op de bebloeming besparen al zal er eigenlijke niet zoveel van te merken zijn. Waar er vroegere vier bloemenkorven aan een paal hingen, zullen er dan nu maar twee zijn. Maar dat is no mooi te noemen.
Beveren haal bloemen bij Nederlandse bloemenkwekers en die konden planten leveren die meerdere keren bloeien. In Hof ter Saksen zal de groendienst ook de eenjarige planten vervangen door meerjarige.
Ondertussen werkt het personeel van de groendienst op dezelfde manier intens verder om al wie de gemeente binnen rijdt, met fleur en kleur te verwelkomen.

fietsstraten

Beveren heeft nu ook fietsstraten. Dat zijn wegen waar veel fietsers langs komen maar waar geen plaats genoeg is om een fietspad aan te leggen. De fietsers zijn er de belangrijkste weggebruikers en mogen de helft van de baan innemen als er verkeer in beide richtingen rijdt. In een eenrichtingsstraat, zoals de Kloosterstraat, mogen ze gans de breedte gebruiken om te fietsen. Auto’s zijn ook welkom maar dan aan 30 km/u en ze mogen de fietsers niet inhalen. Er zijn zo zes straten die rond vier schoolomgevingen liggen: Kloosterstraat, Kallobaan, Van Gervenstraat en Donkvijverstraat in Beveren, de Sint-Elisabethstraat in Melsele en de Kauwenstraat in Vrasene.
Het is nu een kwestie of de fietsers zich 'baas' houden in hun straten!

(verzameld door flvdv)

 

Lees ook:

TENTBAKKEN. Het ziet er naar uit dat de gemeente een record wil vestigen in 'het langst laten staan van materiaal'. De prachtige en stevige bakken waarin de tentjes zitten die tijdens de...

Kerstmarkt Rusthuis Herleving in beeld BURCHT. In het rusthuis Herleving werd traditioneel de kerstmarkt gehouden. Zoals steeds stonden er weer bijzonder verzorgde kramen met werk van de bejaarden....

WAASLAND. Dit weekend is Sint-Pauwels het toneel van Middeleeuwse ridderspelen tijdens de dorpsfeesten. In de dorpskerk is het gehele weekend een tentoonstelling over de rode ridder. We gingen voor...

buitenspeeldagIn Zwijndrecht namen veel kinderen deel aan de eerste buitenspeeldag. Op zes verschillende speelpleintjes die op wandelafstand van elkaar lagen , waren er activiteiten. Wie stempels...

Achiel De Witte, die het initiatief nam tot de inrichting van de gronden, en schepen Peter Deckers die namens de gemeente Beveren het project opvolgt.BEVEREN. In de Collegezaal van het gemeentehuis...

BEVEREN. Van aan de N70 heb je er geen kijk op maar aan de Vesten achter de huizen van de noordkant (kant De Vlieghere) ligt nog een heel mooi woonuitbreidingsgebied van 4,8 ha, dat wordt ingesloten...