Nieuw in de Wase hoofdstad: energiesnoeiers

Image
Kris Van Coelden en Mike Nachtegael die de 'energiesnoeiers' naar de stad brachten.
SINT-NIKLAAS.Vorige week keurde de gemeenteraad van Sint-Niklaas de begrotingen van stad en OCMW goed. Daarin zijn de energiesnoeiers één van de nieuwe initiatieven waar middelen voor worden vrijgemaakt. Enerzijds betekent dit een bijkomende impuls voor de sociale economie in de stad, anderzijds helpt het de inwoners om hun energiefactuur naar omlaag te krijgen.

We kunnen wel stellen dat het woord ‘energiesnoeiers’ een nieuw woord is dat nog niet is te vinden in de 'Woordenlijst der Nederlandse Taal' Maar toch wordt er een enorm belangrijke inhoud aan gegeven en wat ook mooi is, ’t is geen Engels woord!

Energiesnoeiers zijn kortgeschoolde langdurig werklozen die energiebesparende maatregelen willen uitvoeren bij particulieren. Sinds dit jaar trekt de Vlaamse Gemeenschap middelen uit voor non-profitorganisaties die hen als werknemers in dienst hebben. De organisaties zijn energiesnoeibedrijven (ESB).

De financiering gebeurt volgens het principe van de klaverbladfinanciering: de Vlaamse Gemeenschap zorgt voor een basisfinanciering, het ESB moet proberen zijn begroting rond te krijgen met eigen middelen, bijdragen van andere overheden, zoals de stad en het OCMW en gebruikersbijdragen

Het was al in maart van dit jaar dat gemeenteraadslid Mike Nachtegael (sp.a) de aandacht vroeg voor het toch wel actueel thema van rationeel energiegebruik: "Als gemeenteraadslid word ik er via diverse kanalen met geconfronteerd: enerzijds via de stad via diverse tussenkomsten en concrete voorstellen, recent nog m.b.t. het installeren van zonnepanelen op stadsdaken en het organiseren van een samenaankoop van zonnepanelen voor geïnteresseerde bewoners, anderzijds via mijn mandaat in Intergem/Eandis via het REGactieplan welke jaarlijks door Eandis wordt uitgevoerd, alsook de diverse proefprojecten m.b.t. openbare verlichting die in de pijplijn zitten."

Het raadslid bracht toen de werking van energiesnoeiers al naar voor en stelde dat zij door de stad kunnen ingezet worden voor de uitvoering van diverse taken zoals de uitvoering van een pakket kleine energiebesparende maatregelen en de uitvoering van eenvoudige isolatiewerken. Mike nachtegael in maart van dit jaar: "Het takenpakket kan worden uitgebreid met o.a. bijkomende energiescans. Milieu en het stimuleren van bewust energiegebruik kunnen dus gekoppeld worden aan sociale tewerkstelling en sociaal beleid." In het najaar werden hierrond diverse besprekingen gevoerd, waarop Kris Van Der Coelden als gemeente- en OCMW-raadslid, en ook als medewerker van de provincie, aanwezig was.

Het resultaat van hun inzet was dat in de begroting 2009 zowel de stad als het OCMW elk 25.000 euro (samen dus 50.000 euro) voorzien om de opstart van een ESB mogelijk te maken. Dit moet vzw Den Azalee toelaten om in te schrijven op de volgende oproep van de Vlaamse Gemeenschap, met de zekerheid dat er middelen voorhanden zijn om de financiering rond te maken. Daarbij zal ook de provinciale opstartpremie van 4.000 euro en de toelage van 250 euro per geïsoleerd dak een welgekomen aanvulling zijn.

In 2009 zullen dus de eerste energiebesparende werken via het ESB kunnen uitgevoerd worden bij inwoners van Sint-Niklaas. De win-win-situatie is evident want langdurig werklozen doen werkervaring op, die hen op weg kan zetten naar een job in de profitsector en de inwoners kunnen aanpassingen laten uitvoeren aan hun woning, om zo de energiefactuur betaalbaarder te maken. Vooral voor gezinnen met een laag inkomen is dit bijzonder belangrijk.

Kris Van Coelden: "Hiermee kan het ESB een nieuwe tak worden aan de boom van de sociale economie in onze stad, een tak die hopelijk helemaal tot bloei kan komen." (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

TEMSE. De woningen van de Bouwmaatschappij van Temse scoren op energetisch vlak beter dan gemiddeld. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Dat is...