Meer biodiversiteit langs Koningsdijk

Image
de Koningsdijk
DE KLINGE. De gemeente Sint-Gillis-Waas en de provincie Oost-Vlaanderen willen, in het kader van het project Staats-Spaanse linies, een fietspad aanleggen op de Koningsdijk. Het is niet omontstreden en zal een grote impact hebben op het landschap en rust in het gebied. Natuurpunt wijst het fietspad op de dijk niet af maar is meer gewonnen voor een fietspad naast de dijk.

Het fietspad, dat met steun van de Europese Unie zal worden aangelegd, moet de restanten van de forten Bedmar, Spinola en Verboom toeristisch ontsluiten. "Het fietspad zal een grote impact hebben op de rust in het gebied", zegt Natuurpunt Waasland-Noord. "Ook voor de landbouwers die stukken dijk pachten zullen er problemen opduiken doordat het geplande fietspad de begraasde dijk middendoor zal snijden." Ondanks de voorkeur voor een fietspad naast de dijk, kan voor Natuurpunt een fietspad op de dijk ook, mits aangelegd in natuurvriendelijke materialen.

Image
de Koningsdijk
Natuurpunt ziet in project ook kansen voor de natuur en het polderlandschap langs de Koningsdijk én voor de betrokken landbouwers. "De toeristische ontsluiting moet zich niet enkel richten op de restanten van de forten maar ook op de samenhang met de landschapspatronen en -elementen zoals de dijken en dijkputten met riet en moerasbegroeiingen. Door beide elementen, geschiedenis en landschap, te belichten komt men tot een breder samenhangend verhaal. En dit kan perfect langs de Koningsdijk.", klinkt het positief.

Om de prachtige en rustgevende omgeving van de Koningsdijk in de kijker te zetten, origaniseren Natuurpunt Waasland-Noord en ABLLO vzw op zondag 26 april een wandeling langs de Koningsdijk tussen Fort Bedmar in De Klinge en Kieldrecht. De wandeling start om 14 uur op de parkeerplaats van camping Fort Bedmar in De Klinge. Wilfried Maes zal de historische context toelichten en enkele natuurgidsen zullen de deelnemers wijzen op de biodiversiteit van dijken en dijkputten en hoe deze versterkt kan worden als opwaardering van het landschap. (mb)

 

Lees ook:

Het project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’ voorziet om 69 forten en linies te renoveren of visualiseren met infokiosken.REGIO. De Staats-Spaanse Linies zijn geen onbekende in het...

Natuurpunt wil snel een projectmedewerkers aantrekken voor een project in het zeeehavengebied.REGIO. Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever, de vereniging die ijvert voor het behoud voor het behoud van...

WAASLAND. Het Actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waaslandn ABLLO zegt dat het oosterweeldossier één en al verwarring lijkt. En ongelijk...

In het natuurreservaat Blokkersdijk worden al voor de 23ste keer beheerwerken uitgevoerd.LINKEROEVER/WAASLAND. Natuurpunt WAL organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 november voor de 23ste keer in...

een stukje linkeroever anno 1978BURCHT/WAASLAND Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever of beter bekend als Natuurpunt WAL ijvert al sinds 1978 voor het behoud van de allerlaatste natuurgebieden in...

BEVEREN. Het Fort Liefkenshoek, door de gemeente aangekocht in 1980, kadert in een project van de Euregio Scheldemond waarin sedert 2003, Oost-Vlaanderen samen werkt met West-Vlaanderen en Zeeland...