Floereplein Klein-Sinaai blijft woonzone

STEKENE. De gemeente Stekene verlengt het huurcontract van het voormalig stationsgebouw in Klein-Sinaai. Het huidig contract loopt eind december af en de gemeente speelde met de idee om het gebouw en bijhorende grond aan te kopen maar de hoge vraagprijs van de NMBS-Holding stak daar een stokje voor.

Omdat de NMBS-Holding het gebouw en grond graag wil verkopen maakte gemeenteraadslid Marc Fruytier (sp.a) zich enige zorgen over het Floereplein. "Wij  - sp.a Stekene - willen dat de scouts en de plaatselijke jeugd kan blijven spelen op het Floereplein zoals dat de laatste 45 jaar het geval was. Dit plein heeft een sociale functie die we willen behouden", zegt gemeenteraadslid Marc Fruytier. "Er bestaat echter nog steeds de mogelijkheid om er te bouwen. sp.a wil dit onmogelijk maken, doordat de gemeente deze site aankoopt, ofwel door de bestemming ervan te wijzingen naar parkzone."

De gemeente heeft nu beslist om de gronden niet aan te kopen en daar zit de hoge vraagprijs voor iets tussen: "Omdat de NMBS de gronden enkel wil verkopen tegen de volwaardige prijs voor bouwgrond, werd er niet tot aankoop over gegaan en werd beslist de huur te verlengen." Het schepencollege heeft ook verduidelijkt waarom de prijs te hoog is voor de gemeente: "Voor de aankoop van de gronden zou gebruik kunnen gemaakt worden van een subsidie van het Vlaams Gewest in het kader van het gronden pandenbeleid. Het subsidiebesluit werd echter afgeschaft en vervangen door een ander besluit waarvan enkel stedelijke gebied kunnen gebruik maken."

Geen aankoop dus, wel een verlenging van de huur waardoor alles toch blijft zoals het is. Althans voor de duur van het huurcontract. "De gemeente heeft dus nog 3 jaar uitstel om kleur te bekennen hoeveel deze openruimte in het centrum hen echt waard is, want anders wordt ze onherroepelijk aan een privé-koper verkocht", aldus Fruytier. (mb)

 

 

Lees ook:

STEKENE. Stekene huurt het oud station van Klein-Sinaai en de nabij gelegen speelterreinen nog tot 2013 van de NMBS-Holding. Daarna verkopen de spoorwegen de gronden. Sp.a Stekene wil voorkomen dat...