Hoe zit het met de fusie Beveren - Kruibeke?

ImageBEVEREN/KRUIBEKE. We mogen er zeker van zijn dat de burgemeesters Marc Van de Vijver en Antoine Denert samen met minister Bourgeois praten en overleggen rond de fusie van de twee gemeenten. De LDD van Kruibeke heeft bij monde van voorzitter Ronny Kyndt ook al  een mening te kennen gegeven: "Kruibeke is een gemeente in zware moeilijkheden en moet in de eerste plaats dringend een plan uitwerken om de financiële put te dempen. Indien na een grondige studie zou blijken dat de situatie hopeloos is, en een fusie met onze rijke buurgemeente Beveren de enige logische uitweg is om samen aan extra inkomsten te komen uit het gemeentefonds, dan moet dit snel duidelijk gemaakt worden aan de bevolking door alle politici. De meerinkomsten samen met de besparingen in de werkingskosten moeten omgezet worden in een voordeel voor de inwoners van de beide gemeenten wil dit idee ook een brede basis vinden bij de bevolking." 

De eigenheid van Kruibeke en Beverse gemeenten zullen volgens LDD-Kruibeke niet in gevaar komen, gezien deze vooral afhangt van de inwoners, de zelfstandigen, de bedrijven, de sportclubs en andere verenigingen van elk dorp of deelgemeente. Het gemeentehuis van Kruibeke kan na een eventuele fusie blijven functioneren als districtshuis dat instaat voor de lokale loketwerking waardoor de burger in zijn contact met de gemeente weinig verschil zal merken.

Burgemeester Denert stelde wel dat iedereen er beter van moet worden, zowel de inwoners van Kruibeke als deze van Beveren. Door de fusie zullen er weer andere investeringen kunnen komen zoals bijvoorbeeld op vlak van sport waar op dit ogenblik Kruibeke achterop loopt wegens gebrek aan euro’s.
Er mag ook niet vergeten worden dat Kruibeke een rijk patrimonium heeft. Vroeger werd o.a. geïnvesteerd in gemeentelijke gebouwen. De gemeentehuizen die leeg staan nu verkopen, ligt niet voor de hand. Het zou de gemeentekas wel spijzen maar voor het gemeentebestuur mag dat nooit de bedoeling zijn. "We komen niet met lege handen" aldus Denert, "We zijn niet arm, alleen heeft de gemeente geen financiële middelen."
Er worden door Kruibekenaren al voordelen voorop gezet en dat ze na de fusie met Beveren minder belastingen zullen moeten betalen, staat meestal op nummer 1. Het is ook een kwestie om een juist beeld te scheppen over een fusie. Het is zeker niet zó, dat Kruibeke door Beveren zal worden opgeslorpt. Denert vergelijkt het met Vlaanderen dat in Europa terecht kwam en ook niet wordt opgeslorpt.
Beveren zal wel grootschaliger worden en de kleinere gemeenten krijgen anderzijds meer kansen.

Kruibeke kan Mercator uitspelen als "kapstok" want zelfs voor het Waasland is hij een boegbeeld. Die naam is een wereldgegeven.
Er is geen discussie meer, Beveren is geïnteresseerd in een fusie en met minister Bourgeois zijn er reeds gesprekken opgestart en het Agentschap Openbaar Bestuur werkt er aan. Tegen april 2011 zal de knoop moeten doorgehakt worden. En stellen we ons dan maar voor dat Beveren er Kruibeke bijneemt dan is er een Beverse streep van aan de Schelde in Doel tot aan de Schelde in Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.
Het toerisme in Doel is aan het wankelen na de lelijke ingrepen en initiatieven. Zal Rupelmonde het overnemen of zullen er twee pareltjes aan de Schelde zijn? Het prachtige Scheldestadje Rupelmonde zal het ‘rijke’ Beveren nog meer toeristische mogelijkheden geven.

Burgemeester Denert vindt dat Beveren er door een fusie over gans de lijn goed bij vaart. En over varen gesproken, er zijn dan vier veerboten die voor aantrekkingskracht zorgen: Doel – Lillo, Kruibeke –Hoboken, Bazel Kallebeek – Hemiksem en Rupelmonde Wintam. Plus Tolerant op de CNR –werf en de Nieuwe Scheldewerven aan Scaldiana. Groot-Beverse plezierboopthaventjes doen ook het Scheldetoerisme bloeien: in Prosperpolder, In Doel met De Noord, in Kruibeke aan de Scheldelei en de Rupelmondse kaai. ’t Is allemaal zo mooi voorgesteld maar de realiteit is nog ver af.

Hoe zit het met de mentaliteit tussen een Beverenaar tegenover een Kruibekenaar? Een immens verschil, zoveel is zeker. Maar voor Antoine Denert is dat geen probleem want bij de fusie van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde  waren er ook grote verschillen maar nooit heeft dat voor één of ander een rol gespeeld en elke gemeente, elk dorp bewaarde zijn entiteit. Maar tussen Beveren en Kruibeke ligt het wel enigszins anders, denken we. Hoe gaan handelaars reageren wanneer ze nu ook tot dat grote Beveren gaan behoren met zijn Warande en grote winkels. Let op, nu is de band tussen de twee gemeenten niet aangetrokken omdat er geen enkele verbinding  is tussen beide gemeenten. Geen bus, tenzij de ‘belbus’. Na een fusie zal er wel gezorgd worden voor een goede verbinding via openbaar vervoer. Ergens hoorden we bij Denert zelfs het woord ‘tram’ vallen maar dat zal dan wel iets zijn voor de zeer verre toekomst.

En dan is er nog de naam. Burgemeester Denert dacht aan Beveren-Kruibeke al kan dat nog een andere naam worden ook. We denken hier aan het voorstel van Rony Kyndt, voorzitter van de LDD Kruibeke, die spreekt van Beverbeke of Kruiveren. Vrij ludiek, grappig, maar men moet met iets beginnen als voorstel.
LDD is geen tegenstander van een fusie en de ideeën van nu kunnen volgens de partij ook de vertrekbasis zijn om eens grondig na te denken over de toekomst van Kruibeke. "We hopen samen met het gemeentebestuur en alle politieke partijen in Kruibeke dat er een oplossing gevonden wordt voor de financiële put,waardoor een fusie overbodig blijft. Mocht het echter ooit tot een stemming komen over een fusie, dan hopen wij alvast dat de nodige politieke moed aanwezig zal zijn.", aldus Kyndt. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

"Fusie met Beveren heeft voordelen"

KRUIBEKE. Sp.a Kruibeke heeft onder de inwoners van Kruibeke een enquête gehouden over een mogelijke fusie met Beveren. Slechts 117 Kruibekenaren tussen 13 en 90 jaar gaven hun mening over een...

Sp.a laat inwoners hun mening zeggen

KRUIBEKE.De sp.a heeft op kermiszaterdag heel wat mensen aangesproken om via een enquête hun mening te laten zeggen over een eventuele fusie met Beveren. Ze deden dat op een ludieke manier waarbij...

Sp.a wil meer duidelijkheid rond fusie met Beveren

KRUIBEKE. De sp.a wil een duidelijkere kijk hebben op de fusieplannen van burgemeester Denert om met Beveren één gemeente vormen. Gemeenteraadslid Julien Mertens weet het ook niet meer: " ‘Kruibeke...

Fusiegesprekken rond Kruibeke

BEVEREN/KRUIBEKE/ZWIJNDRECHT. Toen er een gemeentecommissie was commissie omtrent het nieuwe politiegebouw en het nieuwe gemeentehuis kam ook ter sprake of men rekening houdt met een eventuele fusie...