Beveren wil en kan investeren in sport

BEVEREN. Op het vlak van de investeringen in de sport, werd de trend ook in 2004 verder gezet. Daar heeft Schepen Marc Van de Vijver op gewezen. Beveren heeft de middelen en moet dus niet bezuinigen voor sport. De schepen zette heel wat zaken op een rij.

Op het Atletiekterrein komt een gedeeltelijk verdekte tribune voor 300 personen. De Finse piste doorheen de sportzone krijgt een degelijke verlichting zodat ook tijdens de winter kan getraind worden.

Aan de terreinen van KSK Beveren zullen begin 2005 6 jeugdkleedkamers en 3 lokalen voor de scheidsrechters bijkomen en de verwarming worden aangepast. Een kantoorruimte voor het jeugdbestuur werd voorzien. Het liefhebbersvoetbal zal eveneens gebruik kunnen maken van de nieuwe kleedkamers. Nog op KSK Beveren heeft de gemeente heel wat geld nodig om werken uit te voeren. Om te voldoen aan de licentievoorwaarden moet de club niet alleen financieel zuiver staan, ook het stadion moet worden aangepast. De ontwerpen worden klaargemaakt. Schepen Van de Vijver wist dat een private partner mee zou participeren in de renovatie. Enkele tribunes en de hoofdtribune zullen worden afgebroken en weer heropgebouwd. Het is ook niet allemaal zo eenvoudig want zo moest een studie ook uitwijzen waar nu precies de bezoekers moeten plaatsnemen. Zij zullen in de toekomst niet meer langs de kant van de Klapperstraat staan maar langs de overkant.


Ook komt er een drastische ingreep langs de inkom Lindenlaan. Daar zullen de bezoekers binnen komen en een aparte parking krijgen. Daarvoor zal het B-terrein worden opgeofferd om omgevormd te worden tot parking. Ook op een parking mogen thuissupporters en die van bezoekers, niet met elkaar in contact komen. Gehoopt wordt dat de overlast in de Klapperstraat op deze manier zal verdwijnen.


In de nabijheid van die voetbalvelden wordt het bestaande gebouw van het baseball-terrein gerenoveerd. Er zijn 4 groepskleedkamers en 2 kleedkamers voor de scheidsrechters voorzien. De verwarming en de elektriciteit worden vernieuwd. In de Beverse Sportzone aan de Klapperstraat wordt het beachvolleybalveld verder afgewerkt. Een paar gronden zullen door de gemeente worden aangekocht en volgens de sportschepen zullen er dan nog petanqueterreinen worden bijgelegd. In het zwembad waren er problemen met lekkend water dat in de burelen terecht kwam. De oorzaak lag aan het bad waar het overspattend water door de vloer drong. Die werd uitgebroken en volgens een nieuw procede met folie, bewerkt. Het recreatiebad kreeg ook een nieuwe glijbaan met trap.
Het A -voetbalterrein van Vrasene zal met een bijkomende verlichting verder kunnen. Per pyloon komen er armaturen bij. Het is de bedoeling van de gemeente om de verlichting van alle openluchtterreinen systematisch te renoveren en er meteen een onderhoudscontract bij te laten opstellen zodat de gemeente het zelf niet moet doen. Dit zal de service ten goede komen.


KSK Kieldrecht kreeg reeds een voetbalveld in kunstgras en de kantine werd gerenoveerd. Schepen van de Vijver zei dat de kleedkamers nog worden aangepakt en de inkom worden aangepast, zodat in 2005 alles zal afgewerkt zijn.
Svelta Melsele kreeg er in 2004 een derde veld bij. De sportschepen beloofde  dat het B-terrein er in 2005 in kunstgras zal worden aangelegd en nadien zal omgevormd worden tot A-terrein. Er zullen daar immers ook nieuwe kleedkamers en een kantine komen.    


Op Eendracht Verrebroek werd gezorgd voor een overdekte staantribune en er is ook reeds een ontwerp voor een Sportzaal die zal voorzien worden bij de school zoals dat ook in Kallo, Vrasene en Haasdonk werd gerealiseerd. In Haasdonk zal een nieuwe sportzone worden uitgebouwd rond het voetbalveld in de Poerdam.
Voetbalclub KSK Kallo is de enige provinciale club die nog geen gemeentelijk terrein heeft. Er is wel een contract met Electrabel maar het zal aan de gemeente worden overgedragen zodat die er ook werken kan uitvoeren. Er komt alvast een bijkomende verlichting voor een 2de terrein


In de begroting van 2005 is ook geld voorzien om de staande wipschutters aan de Glazenleeuw een polyvalent complex te bouwen. De plannen zijn klaar en er wordt een prijs van 625.000 euro voor klaar gelegd. De polyvalente ruimte zal 30 m lang en 19 m breed zijn en er zijn ook 3 kleedkamers voorzien.(F)

 

Lees ook:

BEVEREN. Zoals reeds eerder is bekend gemaakt zal de officiële reddingsactie van KSK Beveren op woensdag 13 februari van start gaan. Deze ultieme reddingsactie gaat de wereld in als 'KSK BE...

De afvaardiging van bestuur en supporters op het gemeentehuis van BeverenBEVEREN. In de Beverse gemeenteraad heeft raadslid Marijke De Graef (Vlaams Belang) om opheldering gevraagd in verband met de...

BEVEREN. Na een positieve evaluatie van de evavuatieoefening van vorige week krijgt KSK Beveren van de veiligheidscel van de KBVB de toelating om de resterende thuiswedstrijden af te werken met...

BEVEREN.  KSK Beveren heeft van Binnenlandse Zaken een negatief rapport gekregen voor haar hoofdtribune. Het gemeentebestuur van Beveren heeft, in overleg met KSK-Beveren-voorzitter Dirk...

BEVEREN. Dat de uitspraak van Jos Vaessen, de voorzitter van RC Genk, het bestuur van KSK Beveren heeft aangezet tot een reactie is meer dan logisch. Vaessen had in een toespraak tijdens een...

BEVEREN. Burgemeester Marc Van de Vijver ziet de toekomst van KSK Beveren nog altijd hoopvol tegemoet. Beveren heeft een voetbaltraditie en hij wil daarom proberen iets op te zetten dat Guillou kan...