Havenbedrijf verbolgen over gijzeling haven als gevolg van nationale stakingsactie

ANTWERPEN. De nationale actie die ABVV en ACLVB vrijdagmorgen hebben georganiseerd, heeft tot zware schade geleid in de Antwerpse haven. Door het afzetten van verschillende strategische kruispunten in het havengebied, werd de bedrijfsactiviteit in de haven zo goed als lam gelegd. Er werd vrijdagmorgen zelfs een opvaarverbod op de Schelde ingesteld omdat loodsen niet tijdig aan boord van de schepen konden geraken.

Het Havenbedrijf vindt het ongehoord dat een syndicale actie die niet tegen de haven in het bijzonder is gericht dergelijke schade kan aanrichten. De Antwerpse haven is als motor van de Vlaamse economie goed voor een toegevoegde waarde van 10 miljard euro, ofwel het budget dat Vlaanderen op jaarbasis aan onderwijs besteedt. Eén uur stilstand in de haven betekent een verlies van 1 miljoen euro aan toegevoegde waarde (goederenbehandeling en industrie) voor de haven en de havengemeenschap.
Havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel: "Deze onwelvoegelijke vakbondsactie van enkele honderden mensen heeft de haven gedurende verschillende uren gegijzeld met buitensporige schade aan ons imago en onze economie tot gevolg." (r.d.)

 

 

Lees ook:

De nieuwe, gratis havenfietskaart bevat 3 fietsroute langs de rechteroever en 1 route langs de linkerscheldeoever.ANTWERPEN. De haven van Antwerpen is geen louter Antwerps onderonsje meer. Het...

ANTWERPEN. De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft zich akkoord verklaard met een financiële inbreng van het Havenbedrijf in het Oosterweelproject. Dit pakket maakt...

Gasopslagplaatsen in de Waaslandhaven.REGIO. De wagen tanken met aardgas is niet ver meer af. Momenteel ligt voor de Haven van Antwerpen het eerste aardgastankpunt voor d at door DATS 24, de...

ANTWERPEN. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport Antwerpen reageren tevreden op het arrest van de Nederlandse Raad van State waarbij de schorsing van de verdieping van de Westerschelde...

REGIO. De vakbonden van de spoorwegen houden op donderdag 5 november een algemene spoorstaking. De staking komt er omdat de NMBS overweegt om 2800 personeelsleden van B-Cargo wil ontslaan of...

ANTWERPEN. In de voormalige brandweerkazerne aan Kaai 63 in de Antwerpse haven is gisteravond het infopunt over het nieuwe Havenhuis geopend. Het infopunt biedt heel wat informatie over het winnende...