Ongeval op E17 werd ge?valueerd

Het zware verkeersongeval op de E17 met de brandende vrachtwagen is maandag aanleiding geworden van een bijzondere evaluatievergadering met gouverneur Denys. Hij hield die met de betrokken hulpverleningsdiensten en de wegbeheerder Vlaams Gewest.  Gouverneur Denys betuigt zijn respect voor de geleverde inspanningen van de 120 hulpverleners die 17 uur lang in de bres sprongen.  Uit de evaluatievergadering werden wel lessen getrokken.
 Er wordt een leemte in de ADR-wetgeving (transport gevaarlijke stoffen) vastgesteld. Deze wetgeving zou ook van toepassing moeten zijn op het collivervoer van gevaarlijke stoffen. Dat zou een vluggere vaststelling van de producten toegelaten hebben.
De niet politionele hulpverlening kan in geval van rampen niet in de tegenovergestelde rijrichting rijden. In uitzonderlijke gevallen moet dat echter voor interventies wel mogelijk zijn. Dat vergt een aanpassing van de wegcode.
Dergelijke incidenten op de autosnelweg moeten in de toekomst opgeschaald worden naar fase3. Aan de burgemeester van Zele wordt gevraagd om het terrein waar zich het ongeval voordeed, af te bakenen tot de volledige resultaten van het onderzoek naar de producten gekend zijn en dat zou eind deze week zijn.
Wat betreft de volksgezondheid wordt uit preventief oogpunt voor degenen die lange tijd werkzaam waren op de site, sterk aangeraden om een bloedonderzoek te laten afnemen. Degenen die gepasseerd zijn ter hoogte van het ongeval lopen geen enkel risico.
Gouverneur Denys geeft aan de provinciale veiligheidscel de opdracht om bovenstaande concreet uit te werken.(F)