Een naam voor een voetwegel in Temse

GROOT-TEMSE. De werkgroep die zich bezighoudt met de voetwegels die zich op het grondgebied bevinden, heeft besloten om de wegels die reeds opengesteld zijn, te bewegwijzeren en ze ook een naam te geven. Daarbij wordt een oproep gedaan naar de bevolking om te helpen. Vanaf 2 mei kan iedereen het voetwegelplan komen inkijken en eventueel opmerkingen te geven of naamwijzigingen voor te stellen. De bewegwijzering, die opgesteld wordt aan het begin van elke voetwegel, zal bestaan uit de naam van de betrokken voetwegel en de bestemming naar waar deze voetwegel leidt. Op deze manier wordt voor de wandelaar duidelijk waar de voetwegels zich situeren en naar welke gemeente of gehucht deze voetwegel leidt.
De werkgroep heeft zich dan ook tijdens de laatste vergadering intensief gebogen over de naamgeving van de voetwegels. Aangezien dit een zware opdracht is, heeft de werkgroep zich beperkt tot de naamgeving van de voetwegels van de deelgemeenten Tielrode, Elversele en Steendorp. In september zullen de voetwegels van Temse zelf aan de beurt komen.
De meeste namen van voetwegels zijn niet officieel en via mondelinge overlevering doorgegeven. Voor sommige voetwegels was de naamgeving evident zoals bijvoorbeeld, Lokerse Wegel, Roomackerwegel, Roomkouterwegel. Voor andere wegels dienden vooraf de atlas der buurtwegen, topografische historische kaarten alsook verenigingen of de oudere bevolking geconsulteerd te worden : kouterwegel, jan bootsenwegeltje, vijverwegelken, oeverkouterwegel, biestelstraatje, zwarte fles wegeltje, ?
De werkgroep heeft thans al de openstaande voetwegels van de deelgemeenten een voorlopige naam gegeven. Om echter zeker te zijn dat elke voetwegel de juiste benaming zou krijgen kan de bevolking nu ook gedurende 14 dagen zijn zegje doen. Het plan ligt ter inzage op de gemeentelijke groendienst. Met de naamgeving van elke voetwegel wil het gemeentebestuur alvast een stukje Temsese historie herschrijven. Elke voetwegel heeft immers zijn eigen geschiedenis en die wil Ingrid Meeus, schepen van groenzorg, op deze wijze zichtbaar maken.(F)