Opening van waterfontein met waterreceptie

KRUIBEKE. In aanwezigheid van Ibogem-voorzitter Paul Crutzen, werd in de Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw, de nieuwe waterfontein officieel in werking gesteld zodat leerlingen en leerkrachten geen dorst meer moeten lijden en bovendien ook weten hoe gezond water wel is. De nieuwe waterfontein werd door Ibogem geschonken als beloning voor de inzet van de school om afval te voorkomen. De school werkt ook al jaren mee aan het MOS-project of "Milieuzorg op School". De plechtigheid werd afgesloten met een waterreceptie voor alle genodigden en leerlingen.


De inhuldiging van de waterfontein was voor de school een bekroning van een schooljaar waarin intens werd gewerkt rond het thema " Elke druppel telt". Het kadert in het MOS-project waar reeds in het schooljaar 2002-2003 werd ingestapt en waarin wordt gestreefd meer milieuzorg op school na te streven. Het wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. De bedoeling is een duurzame gedragsverandering op te zetten vanaf een zo jong mogelijke leeftijd.


Een werkgroep van 4 leerkrachten, de directeur en "groenwachters" uit elke klas, staan in voor de goede werking. Maar ook ouders en alle schoolpersoneel worden in het project betrokken. De MOS-werkgroep komt 3 keer per schooljaar samen en zet zich in voor uitvoering en bezieling van het MOS-reglement. Via de schoolkrant worden inlichtingen doorgegeven en als er MOS-activiteiten zijn wordt iedereen daarop uitgenodigd. De bedoeling is dat de school het MOS-logo in het bezit krijgt. Dat bestaat uit 3 luiken en met "Elke druppel telt", wordt gehoopt om dit schooljaar nog het 3de luik te bekomen.


Het begon in 2002 met "10/10 voor minder afval!, een thema dat in net schooljaar 2003-2004 verder werd uitgewerkt met "Afval voorkomen is beter dan genezen". De personage van "Wiebe" trok 2 jaar mee als mascotte en de leerlingen zongen uit volle borst het themalied "Het Wiebelied voor minder afval". Er werd eveneens een MOS-reglement opgesteld  en iedereen moest zich daar aan houden. Het gevolg bleef niet uit: de afvalberg werd gehalveerd. Ondertussen had de Onze-Lieve-Vrouwschool reeds 2 luiken ontvangen voor het MOS-logo dat aan de schoolpoort prijkt. 


Het huidige schooljaar liep in het kader van "Elke druppel telt" en de mascotte is "Drup" terwijl het themalied  "Geen water bij de wijn" wordt gezongen. Het ganse schooljaar door werd de werking gelinkt aan het thema "Water" en de ouders werden via de schoolkrant betrokken bij het waterproject. Iedereen gaat nu zuinig om met water en op de toiletten duwen ze op het kleine knopje dat minder water laat stromen.  Donderdag 28 april werd een feestdag op school. Naast de fontein die door Ibogem was geschonken, had de school zelf ook inspanningen gedaan om er nog een grotere installatie naast te plaatsen.


De inhuldiging was een leuke en ludieke plechtigheid met een openluchttoneeltje waarbij directeur De Corte de rol van ouderwetse burgemeester vertolkte. De supervisie van het geheel lag bij Ann Van Damme  maar ? ding werd zeker duidelijk, wanneer een school tot zo'n project in staat is , dan is dat het produkt van de gemotiveerde leerkrachten die daar achter staan. Ibogem -voorzitter Crutzen getuigde dat hij zo'n milieufeest op een school nog niet meemaakte.


 Critzen mocht samen met een groepje leerlingen het lint doorknippen waardoor de drinkwaterfontein definitief in gebruik werd genomen. De waterreceptie kon beginnen. 


Er werd ook hulde gebracht aan Senne uit het 6de leerjaar want die zorgde tijdens de Paasvakantie voor schitterende muurschilderingen, samen met z'n broer Ward en vriend Stefan Geerts. Senne werd bovenop een tafel tussen de glazen water gezet en kreeg een oorverdovend applaus. De directeur overhandigde hem een envelop met 50 euro waarmee de jonge kunstenaar schildergerief kon gaan kopen. (F)