Provincie Oost-Vlaanderen wil fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht Oost-Vlaams houden

OOST-VLAANDEREN. De nakende fusie tussen de huidige Oost-Vlaamse gemeenten Beveren en Kruibeke en de Antwerpse gemeente Zwijndrecht doet de vraag rijzen tot welke provincie de nieuwe gemeente zal behoren. De Provincie Oost-Vlaanderen meent de sterkste argumenten te hebben. Vandaag zal de deputatie zich over het vraagstuk buigen. 

De strijd om de nieuwe fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht lijkt te zijn losgebarsten. Van de provincie Antwerpen weten we intussen dat die maar al te graag de fusiegemeente wil inlijven. Maar ook de provincie moet haar advies over de kwestie uitbrengen. De deputatie van Oost-Vlaanderen buigt zich vandaag, donderdag 29 november 2023, over de kwestie en zal aan de provincieraad voorstellen om de fusiegemeente in Oost-Vlaanderen te houden. "Eigenlijk zou daar amper discussie over mogen bestaan: de gemeenteraden van de betrokken gemeentes hebben zelf aangegeven een Oost-Vlaamse gemeente te willen worden. Historisch gezien is Zwijndrecht een Oost-Vlaamse gemeente en bovenal ook een Wase gemeente. Geografisch krijg je dan ook een logisch coherent geheel. Zwijndrecht is momenteel de enige niet-Oost-Vlaamse gemeente op de linkeroever van de Schelde. Met de indeling van de nieuwe fusiegemeente bij Oost-Vlaanderen wordt die anomalie alvast verholpen.", zegt eerste gedeputeerde Kurt Moens. 

Puur cijfermatig zijn er voldoende argumenten om de nieuwe gemeente bij Oost-Vlaanderen in te delen. "De grote meerderheid van de huidige bevolking van de drie betrokken gemeenten, 67 000 van de 86 500 inwoners, woont momenteel op Oost-Vlaams grondgebied. Ook het grootste deel van de oppervlakte, 185 van de 205 km², ligt nu al in Oost-Vlaanderen. Het lijkt dan ook de meest logische keuze dat de nieuwe fusiegemeente volledig in Oost-Vlaanderen komt te liggen.",aldus Moens. 

Dat Antwerpen de nieuwe fusiegemeente liever wil toevoegen aan zijn grondgebied, vindt gedeputeerde Moens enigszins vervelend maar de relaties met zijn collega en partijgenoot Luk Lemmens blijven niettemin goed. "Ik begrijp uiteraard dat mijn collega Luk Lemmens niet zomaar een gemeente wil overlaten aan de buren. We weten tenslotte dat ze het in Antwerpen graag groot zien. Maar de Antwerpse argumenten houden weinig steek. Men werpt zaken op als integrale veiligheid van de haven, vergunningenbeleid, verschillende politiezones, enzovoort. Maar ook vandaag ligt een belangrijk deel van de haven sowieso al op Oost-Vlaams grondgebied en zijn er bijvoorbeeld verschillende politiezones. Net door de nieuwe fusiegemeente te concentreren op Oost-Vlaams grondgebied kan je zorgen voor een coherente politiezone, brandweerzone,… zonder dat die doorsneden wordt door de Schelde.", zegt Moens. 

De argumenten om de fusiegemeente bij Antwerpen onder te brengen, zoals het belang van de haven of een betere werking van hulpverleningzones, worden ook hier in twijfel getrokken. Het Vlaams Parlement moet de knoop doorhakken. "De Oost-Vlaamse deputatie heeft er echter vertrouwen in dat men daar oor zal hebben naar de rationele argumenten die Oost-Vlaanderen op tafel legt.", besluit Moens. (mb)

 

Lees ook:

KRUIBEKE. De sp.a heeft de ophefmakende berichten waarin burgemeester Denert op pad gaat om een fusie met Beveren op te zetten, gebruikt voor wel een heel grappige reactie. Volgens de sp.a verveelt...

BEVEREN/KRUIBEKE. De burgemeesters van Kruibeke en Beveren zijn in hun voorstel om een fusie aan te gaan toch wel wat van de rechte lijn afgeweken. Dat blijkt uit de reacties. In Kruibeke werd er...

KRUIBEKE. Na het opmerkelijke nieuws dat de gemeenten Kruibeke en Beveren zouden samensmelten, komen de reacties los. "Cd&V Kruibeke stelt duidelijk dat het hier gaat om een persoonlijke...

Burgemeester Antoine Denert zou wat graag de plannen voor Kruibeke willen uittekenen voor een fusie met Beveren.BEVEREN/KRUIBEKE. Zowat iedereen heeft er de mond van vol: Kruibeke komt bij Beveren!...

GENT. De Oost-Vlaamse provincieraadfractie van het Vlaams Belang heeft maandag een motie ingediend, gericht aan formateur Kris Peeters, voor de komende provincieraad van 8 juli. In de motie vraagt...

PROVINCIE/WAASLAND Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de regionale zenders AVS en TV Oost starten in het najaar met de quiz 'De Provinciestrijd'. Oost-Vlaamse verenigingen die hun...