Trottoirs Statiestraat opnieuw aangelegd

ZWIJNDRECHT. Toen enkele jaren geleden de Statiestraat in Zwijndrecht werd vernieuwd, werden in het trottoirs blauwe hardsteen gelegd. Veel inwoners klagen sindsdien over gevaarlijke situaties bij regenweer. De blauwe hardsteen zou te glad zijn. Om dat probleem op te lossen, gaat het gemeentebestuur de tegels vervangen door gebouchardeerde blauwe hardsteen. Dat is een blauwe hardsteen voorzien van een ribbelstrook.  De werken starten op 31 maart. Op 11 juli moeten de werken klaar zijn.

 

Eandis maakt van de gelegenheid gebruik om langs de zijde met even huisnummers kabelwerken uit te voeren. Deze werken tegelijk uitvoeren heeft een dubbel voordeel: het trottoir moet maar één keer open gebroken worden en de gemeente kan een deel van de kosten recupereren. De werken aan de verharding zullen uitgevoerd worden door aannemer Verbruggen bvba uit Temse.

 

In de week van 10 maart zal Eandis enkele voorbereidende werken uitvoeren aan de kruispunten Statiestraat - Regenbooglaan, Statiestraat - J.B. Tassijnsstraat en Statiestraat - N70 - M.Vergauwenstraat.


De werken aan de trottoirs zullen in meerdere fasen uitgevoerd worden:
Fase 1 geldt vanaf 31 maart. De werken langs de onpare kant van de straat starten aan Statiestraat 81 (Spar). Er zal worden gewerkt in de richting van de A. Borinstraat. Naarmate de werken vorderen zal het resterende deel uitgevoerd worden. Langs de kant met de even huisnummers wordt gewerkt tussen Statiestraat 64 (Centea) en het kruispunt met de Laarstraat. Deze werken duren vier weken. Gedurende één week voert Eandis kabelwerken uit in de Regenbooglaan.


Fase 2 start op 13 mei en omvat het gedeelte van de Statiestraat 64 (Centea) tot aan het kruispunt met de A. Borinstraat. Hiervoor staat de uitvoeringstermijn op drie weken.


Fase 3 start vanaf 23 juni en zal drie weken in beslag nemen. In deze fase zal gewerkt worden van de Adhemar Borinstraat tot in de M. Vergauwenstraat.

 

Tijdens de volledige duurtijd van de werken blijft de Statiestraat toegankelijk. Wel zal er tijdens de uitvoering van fase 1 en fase 2 éénrichtingsverkeer van de N70 naar het station ingevoerd worden. Het verkeer in de andere richting zal omgeleid worden. (MB)