Lokeren zoekt ontwerper voor herinrichting Markt

LOKEREN. In zijn beleidsnota 2007-2012 stelde het stadsbestuur zich tot doel, om van de Markt het ultiem uithangbord voor stadshernieuwing te maken. De nabijheid van de Durme zou daarbij veel meer als een bijzondere troef tot uiting moeten komen.

 Tijdens de gemeenteraadzitting van 26 mei werd beslist, op zoek te gaan naar een ontwerper. Van hem wordt in eerste instantie een korte visienota met projectvoorstel verwacht. De opdracht voor herinrichting van de Markt is tweedelig:
- Enerzijds een studie van de mobiliteit (o.a. verkeersdoorstroming, parkeersituatie) en het formuleren van oplossingen voor de knelpunten, waarbij maximale ruimte voorzien moet worden voor de zachte weggebruiker en voor de verkeersveiligheid in het algemeen.
- Anderzijds opmaak van de herinrichtingsplannen van de Markt zelf. Naast een vlotte verkeersafwikkeling en parkeerbeleid, moet o.a. voldoende ruimte voorzien worden voor de 'terrascultuur', en moet de aanwezigheid van de Durme visueel betrokken worden bij het marktplein.

Het ontwerp zal ook rekening moeten houden met het feit dat projectontwikkelaars plannen hebben om winkel- en woonprojecten te realiseren op terreinen 'Hagewinde' en 'Bergez'. Raadslid Rzoska (Groen!) had hierover graag duidelijke informatie gezien naar de bevolking toe, maar burgemeester Anthuenis was van mening dat dit weinig zin had zolang deze plannen nog niet goedgekeurd zijn. Wanneer het plan ruimtelijke ordening besproken wordt, zal dit onderwerp zeker aan bod komen.

Het uitvoeringsbudget voor de werken herinrichting Markt zou 1.650.000 euro gaan bedragen. Raadslid Vlaminck (Vlaams Belang) vroeg zich af, of dergelijk bedrag niet beter zou besteed worden aan de verbetering van bvb de Zelestraat en de Luikstraat.

Behalve onthouding van Vlaams Belang, stemden de andere fracties in met de aanstelling van een ontwerper.

Raadslid Marjon Thienpondt (sp.a-spirit) vroeg zich nog af, of alle terrassen op de Markt voldeden aan de voorschriften; zij drukte tevens de hoop uit, dat men bij herinrichting ook voldoende oog zou hebben voor de minder mobiele mensen. Schepen Van Doorslaer vestigde er de aandacht op, dat eigenaars van terrassen verplicht zijn hun vergunning met plan voor iedereen zichtbaar uit te hangen… (tdw)

 

Lees ook:

LOKEREN. Het stadsbestuur is al een poos bezig met de herinrichting van het Lokerse marktplein. Zo is de verkeerssituatie er al aangepast, konden inwoners hun mening kwijt over de nieuwe...

Het nieuwe voorontwerp van de Lokerse markt is klaar. LOKEREN. Nadat op het Marktplein in Lokeren enkele proefopstellingen uitgeprobeerd werden - en zoveel mogelijk rekening houdende met...

Vanaf 16 november zijn de parkeerplaatsen tussen de bomen op de Markt opnieuw beschikbaar. LOKEREN. Sinds drie weken is de verkeerssituatie aan de Lokerse markt gewijzigd. Door de...

In een proefopstelling verdwijnen deze parkeerplaatsen op het Lokerse marktplein. LOKEREN. Met grote bouwprojecten aan de Hagewinde, Bergez en De Vreese in het vooruitzicht, zal de stad het...

LOKEREN. Studiebureau en de stad Lokeren trekken vanmiddag de straat op om de verkeersstromen in de binnenstad in kaart te brengen. Op verschillende plaatsen zullen medewerkers van studiebureau...

het stadhuis van Lokeren; LOKEREN. De herinrichting van de Lokerse Markt zit in een stroomversnelling. Eind mei keurt de gemeenteraad de algemene voorwaarden en het bestek voor de aanduiding...