1980-2005. Beveren vijfentwintig jaar geleden (2)

We kijken een kwarteeuw terug in Groot-Beveren
GROOT-BEVEREN. Een kwarteeuw terug werd de hulpdienst nog op het nummer 900 opgeroepen. De Beverse dienst kreeg 342 oproepen binnen. Uit het laatste verslag bleek dat de 100 , 888 oproepen kreeg voor het jaar 2003.  Een telefoonnummer werd in Beveren nog voorafgegaan met 031  en dan volgde meestal 75 i.p.v. nu 775. Zo was het nummer van de gemeente toen 031.75.28.61 en dat op 6 lijnen.

In 1980 :
- kwamen er 317 inwoners bij tot 40.827. Op 25 jaar groeide de Beverse bevolking  bijna met 5.000 personen aan. De Beverenaars zijn nu al met meer dan 45.000. Er waren toen 807 vreemdelingen ingeschreven waarvan de Nederlanders met 485 waren. Dan volgden de Fransen met 124. Nu meldt het jongste gemeenteverslag dat 2004 begon met 747 vreemdelingen waarvan nog steeds 307 Nederlanders als grootste groep terwijl de Fransen maar met 45 zijn. Was er 25 jaar geleden slechts 1 Joegoslaaf in Beveren, nu zijn het er 49 plus 28 van Macedoni?n 4 zijn van Bosnische afkomst. Allemaal naties waar hier in 1980 helemaal geen sprake was. Uit Servi?Montenegro  kwamen er thans 11.  Een kwarteeuw geleden kwamen de vreemdelingen in Beveren uit 27 verschillende landen, nu zijn dat er al meer dan 70!

- verbleven in Groot-Beveren 24 Marokkanen. In de voorbije 25 jaar werd de gemeente zeker niet 'overspoeld' met Marokkanen zoals vlakbij in Antwerpen want uit 2003 blijkt dat er slechts 10 Marokkanen hier wonen.

 - waren er  546 geboorten, in 2003 maar 421. Vermeldenswaard is zeker dat 25 jaar geleden 309 baby's in Beveren zelf werden geboren. Nu waren het er amper 7  en 414 werden buiten de gemeente geboren. Dat is een gevolg van het opdoeken van de materniteit in de Sint-Annakliniek.

- werden 300 huwelijken voltrokken. Uit het jongste jaarverslag bljkt dat er in 2003 maar 172 huwelijken waren. Een spectaculaire evolutie zit er in het aanta echtscheidingen want in 1980 waren er amper 40 en in 2003 nog 105  en in 2002 zelfs 131

25 jaar geleden:
- was het politiekantoor gevestigd in de Stationsstraat 78 en 84. Het Vredegerecht was nog in Huize Piers, Vrasenestraat 62

- werd in de Poldergemeenten werd leerlingenvervoer opgezet naar het GTI in Beveren.

- vierde de gemeentelijke Centrumschool in de Bosdamlaan, het 25-jarig bestaan van het schoolgebouw. Dit jaar wordt het dus een gouden jubileum voor de kleuter-en basisschool, de Tekenacademie, de Muziekacademie die ook in de Centrumschool zijn ondergebracht.

-bestond de dienstplicht nog en voor Beveren werden toen 226 jongens geschikt bevonden om soldaat te worden

- werd overgeschakeld van vuilnisemmers naar polyethyleen zakken

- vierde Beveren de eeuwelinge Gudula Thoen. Ze werd geboren op 9 oktober 1880

- bestond de KWB van Kallo 25 jaar zodat het in 2005 een gouden jubileum wordt

- vond in Verrebroek de offici? opening plaats van de Groothuiswijk die werd gebouwd door de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren.

- begon de gemeente Beveren fel uit te breiden. In gans het land daalde het aantal bouwaanvragen in 1980 enorm. Toch waren er in Beveren nog 492. (RD)