Concrete plannen voor windturbinepark Lokeren

Image
Voorstelling van de windturbines langs de E17 in Lokeren (foto: informatiebrochure van BredeKop Wind cvba)
LOKEREN. Enkele jaren geleden hebben de firma’s Electrawinds en Bredekop Wind elkaar gevonden om samen een windturbinepark Scheldeland te realiseren langs de zuidkant van de E17 tussen Kalken en Zele. 
Eind 2008 organiseerden beide firma’s reeds informatievergaderingen in de betrokken gemeenten, en ook op de Lokerse wijk Heiende. Binnen de grenzen van Lokeren worden weliswaar geen turbines gepland, maar ter hoogte van Heiende vormt de E17 wel de grens van het Lokers grondgebied, wat meteen verklaart waarom ook in dit deel van Lokeren een informatiesessie plaatsvond. 

De cvba BredeKop Wind, gevestigd in Berlare, ontleende trouwens haar naam aan een vroegere zandheuvel – Bredekop – die op Lokers grondgebied gelegen was ter hoogte van de huidige Bredenhoekstraat, op slechts een honderdtal meter van de E17.

Toen eind 2008 deze informatievergaderingen plaatsvonden, was er sprake van 13 windturbines, beginnend vanaf oprit Lokeren (aan de kant van Zele) tot Kalken. Volgens de initiatiefnemers zou dit volstaan om alle gezinnen van Laarne, Berlare en Zele van stroom te voorzien. Maar toen moest nog een gans parcours van vergunningen doorlopen worden. De eerste 4 geplande turbines vanaf oprit Lokeren zullen er waarschijnlijk niet komen, omdat ondertussen gebleken is dat zij misschien schadelijk zouden zijn voor fouragerende vogels. Uiteindelijk werd dus gestreefd naar het verkrijgen van de nodige vergunningen voor 9 turbines, verderop richting Kalken.

Milieu en bouwvergunning toegekend voor windpark Scheldeland

De Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft op 10 september een milieuvergunning verleend voor 5 windturbines langs de autosnelweg E17. Daarmee komt de realisatie van het windturbinepark Scheldeland opnieuw een stap dichterbij. Het Vlaams gewest heeft eerder al de bouwvergunning voor 9 turbines toegekend.
Het volledige windpark bestaat uit 9 turbines die gebouwd worden parallel met de E17 in Laarne, Berlare en Zele. In juni werd de bouwvergunning toegekend voor de negen turbines. In juli 2009 verleende Minister Crevits in beroep de milieuvergunning voor 4 van de negen windturbines. Met de milieuvergunning voor de 5 bijkomende turbines is het volledige windpark nu vergund.

"Electrawinds is bijzonder tevreden met de beslissing van de Bestendige Deputatie. Onze vergunnings-aanvraag is beoordeeld als het beste dossier. We hebben de turbines met zorg ingeplant en er is voortdurend rekening gehouden met alle voorschriften en regels.", aldus Marleen Vanhecke, PR & Communicatie Electrawinds

"We hebben bij de informatievergaderingen en later mogen ervaren dat er een breed draagvlak is voor ons project. Onze lokaal verankerde coöperatie wil de mensen uit de omgeving de mogelijkheid bieden te participeren in dit project. We zijn nu bezig met de verdere uitwerking van de cvba en komen binnenkort met een prospectus voor de inschrijving bij BredeKop Wind cvba.", vertelt Eddy Schuer van Bredekop Wind.

Image
Voorstelling van de windturbines langs de E17 in Lokeren (foto: informatiebrochure van BredeKop Wind cvba)
 

Nu de bouw- en milieuvergunning zijn toegekend starten Electrawinds en BredeKop Wind met de verdere uitwerking van het project. In deze fase wordt o.a. het type windturbine bepaald. Ook de aansluiting op het elektriciteitsnet wordt aangevraagd. (jdw)