Nieuwe plannen voor gevaarlijk kruispunt Schoolstraat-Sint-Amelbergalaan-Hoogkamerstraat

TEMSE. De Fietsersbond van Temse is weer begonnen aan haar maandelijkse protesttochten in de gemeente. De protestfietsers reden vanaf de vaste vertrekplaats op de Markt nog eens tot aan het kruispunt Edgard Tinelplaats-Hoogkamerstraat-Sint Amelbergalaan."We hebben het masterplan voor dit kruispunt mogen inkijken en onze suggesties gegeven voor het gedeelte waar fietsers bij betrokken zijn. Er zijn heel grote wijzigingen.", weet voorzitter André Verheyen. "Volgens de nieuwe plannen zal op de as Schoolstraat- Sint-Amelbergalaan een voorrangsweg gecreëerd  worden. Het verkeer in de Hoogkamerstraat vanuit de richting van de N16 zal aan het kruispunt, ter hoogte van de muziekacademie, voorrang moeten verlenen aan het andere verkeer."

Het korte gedeelte van de Hoogkamerstraat tussen het gevaarlijke kruispunt en het smalle straatje van de frituur zou afgesloten worden. "Dit wil zeggen dat het doorgaand verkeer, bijvoorbeeld richting 'De Zaat', via de Sint-Amelbergalaan moet rijden", legt Verheyen uit. "Plaatselijk verkeer dat richting Leie wil rijden zal links moeten afslaan in de Schoolstraat om, vijftig meter verder rechts, via het straatje van de frituur zijn weg te vervolgen richting Leie, Cauwerburg, Oeverstraat en verder."

Het zal nog maanden werk vergen eer deze nieuwe plannen op papier staan. "Het opstellen van het masterplan nam ruim achttien maanden in beslag", oppert André Verheyen. "We zijn wel vragende partij om spoed te zetten met de procedure." (kv)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. Naar aanleiding van de Aardig-op-weg-week, gaat op diverse plaatsen in Vlaanderen 'Fiets(je) vaardig' door. Dat is ook voor Beveren het geval waar de Fietsersbond een heus programma kan...

BEVEREN. De Fietsersbond heeft het schoolbegin aangegrepen om nog even de aandacht te vestigen op enkele activiteiten. De bond wil werk maken van een comfortaudit van de Beverse fietspaden. Hiervoor...

De groep fietsers van de Fietsersbond die de Midzomerfietstocht reden.BEVEREN. De Fietsersbond organiseerde vrijdagavond een Midzomerfietstocht in de richting van Steendorp en Rupelmonde of een...

De fietsersbond ijvert er voor dat iedereen, jong en oud, veilig met de fiets kan rijden. BEVEREN. De Beverse Fietsersbond vindt dat naast het ijveren via gedegen lobbywerk, voor meer en veiligere...

BEVEREN. Vandaag start de jaarlijkse heen-en-weer-week, een campagne die pleit voor milieuvriendelijke mobiliteit en bewust autogebruik. Onder het motto 'Druk druk druk' pompt de Fietserbond...

BEVEREN. Reeds op 10 januari werd de Beverse afdeling van de Fietsersbond opgericht. Fietsersbond Beveren wil de zorg voor meer en veilige fietspaden op de gemeentelijke agenda plaatsen, maar wil...