"Treed krachtdadig op tegen filterblokkades"

REGIO. Niet iedereen is even gelukkig met de aangekondigde staking van maandag. Vooral het opzetten van  filterblokkades op enkele belangrijke toegangswegen in onze regio kan op weinig begrip rekenen. Voka, de Kamer van Koophandel, roept de burgemeesters in het Waasland en Antwerpen op streng op te treden tegen filterblokkades. "Naast het recht op staken, is er ook het recht op werken.", klinkt het. 

Voka roep per brief de Antwerpse burgemeester Janssens op om filterblokkades niet toe te staan. Voka - de Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland erkent het recht op staken, maar vindt dat het recht op werken evenzeer moet gevrijwaard en gerespecteerd worden. "Filterblokkades op de invals- en transitwegen van en naar onze haven of van en naar industrie- en kmo-zones schenden volgens ons dit recht op werken flagrant. Werkwilligen worden immers gegijzeld in het verkeer. Hen wordt wetens en willens het recht ontzegd tijdig op het werk aan te komen. In het ergste geval kunnen werkwilligen op deze manier helemaal niet op het werk komen en wordt hen dus het recht op werken ontnomen. Wij vinden dit een aantijging op het recht op werken en roepen onze burgemeesters als hoofd van de politie en veiligheid dan ook op dit aanstaande maandag niet toe te laten. Deze oproep deden wij ook persoonlijk aan burgemeester Janssens gezien het belang van de haven en industrie op zijn grondgebied", aldus Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Antwerpen-Waasland.

Bernard Van Milders, voorzitter van Voka - KvK Antwerpen-Waasland, roept ook het veiligheidsaspect in om streng op te treden tegen wegblokkades. "Deze blokkades zorgen onder meer voor ellenlange files op de A12, aan de Ring en aan de Liefkenshoektunnel. In deze files zijn ongevallen door bijvoorbeeld kop- staartbotsingen niet uit te sluiten.", luidt het.

Concreet vraagt Voka aan de burgemeesters in de regio om geen filterblokkades toe te staan tijdens de komende actiedag.

stakingspiketten

De vakbonden van hun kant, hebben alvast laten weten op verschillende plaatsen in de regio stakingspiketten op te zetten. Dat zal onder meer het geval zijn in de Waaslandhaven, verschillende vestigigen van de Wase Werkplaats, de industrieparken in Sint-Niklaas en Lokeren.

De vakbonden protesteren maandag tegen wat zware, onevenwichtige en onrechtvaardige maatregelen wordt genoemd. Daaronder verstaan de bonden de afbouw van loopbaanonderbreking, tijdkrediet, welvaartsvastheid sociale uitkeringen, wachtuitkeringen en brugpensioen. "De grootste slachtoffers zijn jongeren, vrouwen en oudere werknemers.", klinkt het. "Door de versnelde afbouw van de werkloosheidsuitkeringen riskeren meer dan 400 000 werklozen onder de armoedegrens te belanden. De gevolgen van de maatregelen zijn zeer zwaar voor de werknemers en de zwaksten en veel te licht voor de rijkste burgers en de grote ondernemingen. Deze ongelijke behandeling is onaanvaardbaar." (mb)

 

Lees ook:

SINT-GILLIS-WAAS. De politie van de zone Sint-Gillis-Waas-Stekene staakt. Daarmee protesteren de agenten tegen het uitblijven van een tweede permanentieploeg tijdens de nachtdienst. Die tweede...

KALLO. ACV Voeding en Diensten Waas en Dender laat weten dat het maandag een alternatieve actie organiseert bij Milcobel in Kallo. "We hebben vastgesteld dat de maatregelen van de regering Di Rupo...

REGIO. Morgen, donderdag 22 december, staken de overheidsvakbonden en dat heeft onder meer gevolgen voor de dienstverlening in Zwijndrecht. Een deel van het gemeentepersoneel heeft aangegeven deel...

ANTWERPEN. De nationale actie die ABVV en ACLVB vrijdagmorgen hebben georganiseerd, heeft tot zware schade geleid in de Antwerpse haven. Door het afzetten van verschillende strategische kruispunten...

REGIO. "’t Was stil op de spoorlijnen die doorheen het Waasland lopen. De spoorpendelaars waren echt woedend omdat naast de dagelijkse gebrekkige dienstverlening, ze er nu nog een staking van de...

REGIO. De vakbonden van de spoorwegen houden op donderdag 5 november een algemene spoorstaking. De staking komt er omdat de NMBS overweegt om 2800 personeelsleden van B-Cargo wil ontslaan of...