Uit de Beverse gemeenteraad

De gemeenteraad besprak enkele belangrijke punten die door de raadsleden naar voor werden gebracht. Het ging over zwaar vervoer door centrum van Vrasene, over de aanleg van een motorcrosterrein in Verrebroek, het incident na de voetbalmatch KSK Beveren-Lokeren, de zone 30 in Beveren, de nieuwe belasting voor zakenmensen uit het centrum en de migranten in het Beverse zwembad.

 

Lees meer...

Opening van waterfontein met waterreceptie

KRUIBEKE. In aanwezigheid van Ibogem-voorzitter Paul Crutzen, werd in de Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw, de nieuwe waterfontein officieel in werking gesteld zodat leerlingen en leerkrachten geen dorst meer moeten lijden en bovendien ook weten hoe gezond water wel is. De nieuwe waterfontein werd door Ibogem geschonken als beloning voor de inzet van de school om afval te voorkomen. De school werkt ook al jaren mee aan het MOS-project of "Milieuzorg op School". De plechtigheid werd afgesloten met een waterreceptie voor alle genodigden en leerlingen.

 

Lees meer...

KLJ Haasdonk wint het 'Jefke'

BEVEREN. In Jeugdcentrum Togenblik werd voor de 2de keer door de ACW-afdeling Beveren het "Jefke" uitgereikt aan een vereniging die actief is in Groot-Beveren en er een verdienstelijke werking neerzet. Dit jaar richtte het criterium zich naar een organisatie of een vereniging die een sociale, waardevolle jeugdwerking organiseert. Uit de 5 nominaties kwam de KLJ Haasdonk als de verdiende winnaar. Deze jeugdvereniging is in Haasdonk nog de enige en vangt er zowat alle jeugd op. Bovendien werken ze aan enkele organisaties die voor de Beverse gemeenschap een grote verrijking betekenen.

 

Lees meer...

Temse heeft aandacht voor andersvaliden

TEMSE. Een werkgroep levert erg nuttig werk af rond de leefwereld van de andersvaliden. Zij worden daarbij goed gesteund door schepen Hugo Maes. Die werkgroep lanceert nu een voorstel om een premie te geven aan verenigingen die zich extra inzetten om gehandicapten aan te trekken. Schepen Maes zal dit voorstel doorgegeven aan de gemeentelijke adviesraden zodanig dat zij dit kunnen bespreken en eventueel kunnen verwerken in hun subsidiereglement.

 

Lees meer...

Witse helpt Rode Kruis Kruibeke

KRUIBEKE. Wie donderdag doorheen Kruibeke rijdt moet niet verbaasd kijken dat aan de verkeerslichten, 'Witse' plots in beeld verschijnt. Als ambassadeur van het Rode Kruis Kruibeke, wil hij de afdeling helpen om zoveel mogelijk stickers van 5 euro te verkopen. Een sticker die voor Waaslanders niet mag gemist worden want uiteindelijk gaat het om Jommeke, de figuur door de Temsese striptekenaar Jef Nys op de wereld werd gezet.

 

Lees meer...

Pas geplaatst en reeds stuk gereden

ZWIJNDRECHT. De verkeersborden die horen bij de nieuwe verkeersdrempel in de Lindenstraat, werden reeds na een week voor de eerste keer plat gereden. De drempel werd op verzoek verplaatst en aangepast zodat er geen problemen meer zijn dat wagens met de carrosserie de heuvel raken. Maar breder is de poort tot het centrum niet geworden. Het grote verkeersbord dat naast de drempel staat werd met beton en al uit de grond gerukt en het lager reflecterend bord werd ook uitgereden en beschadigd. In het zand stonden nog de sporen van dikke tractorbanden van het voertuig dat het bord raakte. Misschien hadden ze de versmalling wel ruimer mogen maken want we willen wel eens zien wat er gebeurt, wanneer de loonwerkers met hun brede landbouwmachines langs komen. (F)

 

Lokale Politie Beveren reageert op aantijgingen Lokerse supporters

BEVEREN. De lokale politie van Beveren heeft het incident na de voetbalmatch KSK Beveren - Lokeren van vorige zaterdag, in een juiste situationele context geplaatst. De Lokerse supporters haalden immers zwaar uit naar het optreden van de Beverse ordediensten en ze formuleerden een aantal klachten.

 

Lees meer...

Toeten of bellen of zoeken in Beveren naar snelste vervoermiddel


BEVEREN. Aan de vooravond van de Week van de Zwakke Weggebruiker wil Groen! onderzoeken wat nu het snelste vervoersmiddel binnen Beveren is:  de auto of de fiets? Drie fietsers en drie automobilisten nemen het zaterdag 30 april  tegen elkaar op. Schepen Ludo de Block tegen Schepen Boudewijn Vlegels. Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos Stassen tegen Provincieraadslid Riet Gillis. En ook niet-politiekers Maarten en Geert, beiden van de nu al legendarische Vlaamse en zelfs Beverse groep Yevgueni, nemen ook deel.

 

Lees meer...

Een naam voor een voetwegel in Temse

GROOT-TEMSE. De werkgroep die zich bezighoudt met de voetwegels die zich op het grondgebied bevinden, heeft besloten om de wegels die reeds opengesteld zijn, te bewegwijzeren en ze ook een naam te geven. Daarbij wordt een oproep gedaan naar de bevolking om te helpen. Vanaf 2 mei kan iedereen het voetwegelplan komen inkijken en eventueel opmerkingen te geven of naamwijzigingen voor te stellen.

 

Lees meer...

Ongeval op E17 werd ge?valueerd

Het zware verkeersongeval op de E17 met de brandende vrachtwagen is maandag aanleiding geworden van een bijzondere evaluatievergadering met gouverneur Denys. Hij hield die met de betrokken hulpverleningsdiensten en de wegbeheerder Vlaams Gewest.  Gouverneur Denys betuigt zijn respect voor de geleverde inspanningen van de 120 hulpverleners die 17 uur lang in de bres sprongen.  Uit de evaluatievergadering werden wel lessen getrokken.

 

Lees meer...