Europese norm fijn stof overschreden

REGIO. Dat burgemeester Willy Minnebo van Zwijndrecht aan de alarmbel trok i.v.m. de luchtvervuiling, is zeker terecht. Zo werd vorig weekend de Europese norm voor fijn stof voor de eerste keer overschreden in Vlaanderen, meerbepaald in Roeselare. Het is maar een kwestie van tijd vooraleer de norm ook zal overschreden worden op andere plaatsen in Vlaanderen. Dat is slecht nieuws, want fijn stof wordt algemeen aanzien als ??n van de meest bedreigende vormen van luchtvervuiling.

 

 

Lees meer...

Nieuwe ziekenwagen Rode Kruis Zwijndrecht ingehuldigd

BURCHT. Zondag heeft burgemeester Willy Minnebo de nieuwe ziekenwagen van het Rode Kruis, afdeling Zwijndrecht/Burcht ingehuldigd. De inhuldiging gebeurde op de 21ste braderij in het centrum van Burcht.Met de nieuwe ziekenwagen beschikt het Rode Kruis Zwijndrecht/Burcht over een ultramodern voertuig. De nieuwe ziekenwagen kon aangekocht worden dankzij giften van de medewerkers en de opbrengsten van de stickerverkoop.

 

Lees meer...

Wordt ruilverkaveling Sint-Gillis-Vrasene een 'vuilverkaveling'?

WAASLAND. Het "Aktiecomite ter Beveiliging van het Leefmilieu op de Linker-Oever en het Waasland", of kortweg ABLLO, heeft een dossier opgemaakt over de ruilverkaveling zoals die zich nu manifesteert rond Sint-Gillis en Vrasene. Alhoewel deze ruilverkaveling Sint-Gillis -Waas nog vrij recent is en nog niet helemaal is afgewerkt, is er reeds heel wat schade aangericht zowel door de gebruikers, landbouwers als de bezoekers van dit landschap. Controle door politie ontbreekt en er werd tot nu toe niet ingegrepen door de overheden. ABLLO getuigt: "De landschappelijke meerwaarde die men gepoogd heeft te realiseren blijft echter nog ondermaats en is niet te vergelijken met de landschappelijke waarde van weleer toen het gebied rijk was aan kleine landschapselementen".

 

Lees meer...

Kruibeekse sp.a met de hond naar rusthuis

GROOT-KRUIBEKE. De sp.a wil met een speciale actie de aandacht vestigen op het bestaande verbod op huisdieren in de rust- en verzorgingstehuizen. Zondag 1 mei brengt de sp.a-Kruibeke, samen met enkele trouwe viervoeters dan ook een bezoek aan het rusthuis Altena. De sp.a wijst op de positieve invloed die huisdieren uitoefenen op het algemene welzijn van senioren. Dat is reeds herhaaldelijk wetenschappelijk vastgesteld.

 

Lees meer...

Onze-Lieve-Vrouw van Gaverlandschool wint provinciaal voetgangersproject

MELSELE. De Vrije school uit de Sint-Elisabethstraat of de Onze-Lieve-Vrouw van Gaverlandschool, heeft een provinciale prijs gewonnen rond duurzaam voetgangersbeleid in de "Fotostripwedstrijd zichtbaarheid in het verkeer". Tijdens de 'Week van de Zachte Weggebruiker 2004' namen scholen deel aan het project '5 voor 12', georganiseerd door de Voetgangersbeweging vzw. Van de 98 aangeschreven basisscholen schreven 23 scholen in voor de wedstrijd. Tien scholen haalden de eindmeet. De Onze-Lieve-Vrouw Van Gaverland school uit Melsele sleepte een geldprijs ter waarde van 2 500 euro in de wacht.

 

Lees meer...

Kort nieuws, aflevering 18

Nieuwtjes kriskras doorheen de regio. Ze komen uit Rupelmonde waar weer een oud schip werd aangekocht en waar in de getijdenmolen verblijfskamers zullen ingericht worden. In Beveren komen er op Cortewalle en Fort Liefkenshoek gratis rondleidingen en staat nog heel wat werk te wachten op vlak van sportaccommodaties. In Temse komt een bas-reli?van Jommeke in het gebouw aan de Zaat en "Niemands Adem" wordt een grandioze tentoonstelling. Kruibeke gaat weer Rerum Novarum vieren.

 

Lees meer...

Uit de Beverse gemeenteraad

De gemeenteraad besprak enkele belangrijke punten die door de raadsleden naar voor werden gebracht. Het ging over zwaar vervoer door centrum van Vrasene, over de aanleg van een motorcrosterrein in Verrebroek, het incident na de voetbalmatch KSK Beveren-Lokeren, de zone 30 in Beveren, de nieuwe belasting voor zakenmensen uit het centrum en de migranten in het Beverse zwembad.

 

Lees meer...

Opening van waterfontein met waterreceptie

KRUIBEKE. In aanwezigheid van Ibogem-voorzitter Paul Crutzen, werd in de Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw, de nieuwe waterfontein officieel in werking gesteld zodat leerlingen en leerkrachten geen dorst meer moeten lijden en bovendien ook weten hoe gezond water wel is. De nieuwe waterfontein werd door Ibogem geschonken als beloning voor de inzet van de school om afval te voorkomen. De school werkt ook al jaren mee aan het MOS-project of "Milieuzorg op School". De plechtigheid werd afgesloten met een waterreceptie voor alle genodigden en leerlingen.

 

Lees meer...

KLJ Haasdonk wint het 'Jefke'

BEVEREN. In Jeugdcentrum Togenblik werd voor de 2de keer door de ACW-afdeling Beveren het "Jefke" uitgereikt aan een vereniging die actief is in Groot-Beveren en er een verdienstelijke werking neerzet. Dit jaar richtte het criterium zich naar een organisatie of een vereniging die een sociale, waardevolle jeugdwerking organiseert. Uit de 5 nominaties kwam de KLJ Haasdonk als de verdiende winnaar. Deze jeugdvereniging is in Haasdonk nog de enige en vangt er zowat alle jeugd op. Bovendien werken ze aan enkele organisaties die voor de Beverse gemeenschap een grote verrijking betekenen.

 

Lees meer...

Temse heeft aandacht voor andersvaliden

TEMSE. Een werkgroep levert erg nuttig werk af rond de leefwereld van de andersvaliden. Zij worden daarbij goed gesteund door schepen Hugo Maes. Die werkgroep lanceert nu een voorstel om een premie te geven aan verenigingen die zich extra inzetten om gehandicapten aan te trekken. Schepen Maes zal dit voorstel doorgegeven aan de gemeentelijke adviesraden zodanig dat zij dit kunnen bespreken en eventueel kunnen verwerken in hun subsidiereglement.

 

Lees meer...