Wase regio stuurt ook zijn reuzen naar Beveren (deel 2)

BEVEREN. Het komend weekend wordt verder gevierd en gefeest rond de 30ste Puitenslagersfeesten. Op zondag 18 mei komt dus die recordpoging om een zo groot mogelijk aantal reuzen bij elkaar te brengen in een folklorestoet.  Bijna 200 reuzen hebben zich ingeschreven. Hieronder leest u deel 2 van de beschrijving reuzen en groepen uit het Waasland met hun volgnummer in de stoet.

 

29. De Molensteenvrienden – Sint-Gillis-Waas
Een carnaval- en folkloregroep die meestal deelnemen aan optochten in binnen- en buitenland.  Rond de carnavalperiode 2007 hebben ze via het feestcomité van Sint-Gillis-Waas tijdens een plechtigheid op het gemeentehuis de reus ‘Keizer Luc’ officieel overhandigd gekregen, met de belofte deze stichter van het carnaval te presenteren in reuzenstoeten.   


30. Vriendenkring brandweer – Sint-Gillis-Waas
De Vriendenkring van de gemeentelijke vrijwillige brandweer van Sint-Gillis-Waas heeft een eigen reus Dokus. 


32. O.L. Vrouwkoor – Beveren
Het gemengd O.L.Vrouwkoor werd als specifiek kerkkoor 34 jaar geleden opgericht om de liturgie met aangepaste liederen te ondersteunen in de parochiekerk van O.L.Vrouw-van-Bijstand. 
In het koor vormen de dames de meerderheid: Verschillende onder hen zijn eveneens lid van het vrouwenkoor.  Zij verzorgen vooral huwelijksmissen en –jubilea, evenals uitvaartdiensten.  Het gemengd koor is in hoofdzaak in de eucharistievieringen op kerkelijke hoogdagen en speciale gelegenheden van de partij.  Het gemengd koor staat net als het vrouwenkoor onder de leiding van Hildegard van Remortel en momenteel is zij ook dirigente van het recent terug opgestarte jeugdkoor.  In het bijzonder met Kerstmis en Pasen kunnen de koren rekenen op de muzikale ondersteuning van speelschaar Ozon, waarvan Hildegards kinderen de basis vormen.  Tijdens de stoet brengt het koor liederen rond het thema ‘reuzen’. 


35. Reuzen Wannes van Klein Antwerpen en Germaine van Ganzeveer – Antwerpen
Reus Wannes van Klein Antwerpen is er gekomen met heel veel enthousiasme en is een bindmiddel voor heel veel mensen.  De reus is een product van de wil iets te doen voor de wijk.  Het resultaat van een werk zonder wezenlijk budget, zonder ervaring, maar met de nodige mankracht.  De Klein-Antwerpenaren zijn fier op hun reus.  Later is er ook een stralende madam bijgekomen met de welluidende naam Germaine van Ganzeveer.  In 2007 stapten ze in het huwelijksbootje.  Meer info op www.kleinantwerpen.be


37. FV De Kabaskes – Belsele
Deze carnavalsvereniging pakt uit met reus Raf, geboren in 1980 en 4,10 meter hoog, met reuzin Germaine, geboren in 1984 en 3,90 meter hoog, gemaakt door de laatste dorpsmid Raphaël Rossaert, en reus Jules Kabas, geboren in 2000 en 4 meter hoog, ontworpen naar erevoorzitter Jules Rossaert en zanger (peter) Juul Kabas.


38. Orde van het Pilorijn – Beveren
De Orde van het Pilorijn werd in 1980 opgericht als een broederschap die als taak onder meer had de hoeders en bewaarders van de schandpaal te zijn.  Een Pilorijn is immers een andere naam voor schandpaal.  Als dusdanig werd in de statuten ingeschreven dat de vereniging zich moest begeven op het sociaal-cultureel vlak, maar steeds was er wel een historische component aan hun activiteiten.  Zo zijn de twee Beverse massaspelen (1980 en 1985) een organisatie van hen.  Het eerste droeg trouwens de naam ‘Sefken de Puitenslager’.  In 1982 slaagden ze erin een postzegel met afbeelding van de schandpaal te laten uitgeven door de Post, was er de betopping van de schandpaal, de restauratie van het schilderij ‘Brand van Beveren’, en de uitgave van een Pond Parisis dat door de Beverse handelaars gedurende zes maanden als wettig betaalmiddel werd aangenomen.
Maar voor de ‘Nieuwe Parochie’ hebben ze bij de Orde altijd een boontje gehad.  Niet alleen de naam van hun eerste massaspel en de jaarlijkse Puitenworp zijn te vermelden, maar ook de deelname aan de stoeten die het Puitenslagerscomité de laatste jaren heeft georganiseerd.  Zo werd in de eerste stoet deelgenomen met een praalwagen waarop Sefken himself troonde boven de golven van de kasteelvijver.  In de vorige stoet werd één van de meest bekende en beruchte inwoners ten tonele gevoerd met een wagen rond de bunker van Celeken Pek.  En nu, in derde stoet, heeft de Orde zelf een reus geschapen.  Het werd dee bekendste onder alle Beverse dekens, met name deken Sturm.  Wanneer de deken uit zijn lijkkist verrijst, zal hij in deze stoet een stichtende boodschap meegeven aan ‘jongelieden en jongedochters’ van de parochie.


39. Reuzen van Beveren
Sefken de Puitenslager (Beveren, °1954 en ‘herboren’ in 1979) draagt een pet en een blauwe kiel, rond zijn hals een rode zakdoek en aan zijn stok bengelt een reuzenpuit. Voor de benaming ‘puitenslagen’ zijn twee verklaringen:
- Beroep van schamele lieden die de Antwerpse burgerij met ‘puitenbillekens’ bevoorraadden;
- Het voortdurend met een takje op het wateroppervlak van de kasteelwallen slaan zodat de kikkers ook in de paartijd ophielden met kwaken, en de edellieden hun nachtrust niet verstoord zagen.
Diederik en Aldegonde (Beveren, °1958). Diederik III trok in 1106 met Godfried van Bouillon ter kruisvaart. Hij was ook goed bevriend met Philips van den Elzas. Aldegonde was zijn gade. Na een val in een stoet in Mechelen, werd Diederik hersteld en samen met Aldegonde opnieuw gedoopt in 2004.
Cieske de Schipper (Doel, °1980). De Doelse dorpsraad bracht deze figuur tot leven ter nagedachtenis van de vroegere dorpsfiguur Franciscus (Cies) de Lee en als hommage aan het Doelse volk. Cies was een stoere visser, ruw en bonkig, maar met een gouden hart. Zijn hoofd was een typische visserskop.
Roste Brigand (Haasdonk, °1980). Rost verwijst naar het feit dat medio 19de eeuw bijna de helft van de baby’s in Haasdonk roodharig was. Brigand (=boer) verwijst dan weer naar de Boerenkrijg, waarin Haasdonk een belangrijke rol speelde.


’t Kallose Melkboerinneke (Kallo, °1981) stelt de vereeuwiging van de polders voor en groeide als idee uit de vroegere Melk- en Suikerfeesten. Op de dag van de doop verloofde het Melkboerinneke zich met Sefken de Puitenslager en een week later trouwden ze.
Birken Blok (Vrasene, °1984) stelt een blokmaker (= klompenmaker) voor. Het klompenmaken was vroeger immers een typisch ambacht voor het Waasland.


Judocus de Turfsteker (Verrebroek, °1991) symboliseert het rijke verleden van het dorp Verrebroek, dat in de 14de eeuw een belangrijk centrum van intense turfontginningen was.
Regina van Melsele (Melsele, °1992) stelt een aardbeiplukster voor en is een eerbetoon aan de handenarbeid in het aardbeicentrum Melsele. ‘Regina’ is één van de aardbeisoorten die in Melsele geteeld worden.


Lodde de Garnalenleurster (Kieldrecht, °1994) symboliseert het beroep van visleurders in Kieldrecht. Lodde (van Ludovica) was één van de bekendste Kieldrechtse garnalenleursters.


40. Landelijke Gilde – Beveren
De voorbije edities van de folklorestoeten op de O.L.Vrouwparochie ontpopten ze zich tot de ‘vlijtige dorsers’ en ‘zaaiers’.  De Landelijke Gilde van Beveren werkt reeds een flink aantal jaren samen met het feestcomité aan het welslagen van de Meikermis.  Nu brengen ze een groep met puitenslagers tot leven en ze zullen de lekkernij onder een andere vorm aan geïnteresseerden bedelen. 

   
41. Orde der Beursvrienden – Kieldrecht
Met reus Piet Pyp en reuzin Stef van de Visser heeft de Kouter in Kieldrecht / Klein Meerdonk zijn reuzen in goede handen gegeven van de carnavalsvereniging Orde der Beursvrienden.  Zij dragen er nu zorg voor.  Intussen is er ook nog een kind-reus bijgekomen, die toevallig op zolder is ontdekt bij afbraakwerken van een vroegere café op de Kouter.


42. KV De Nachtvlinders – Haasdonk
In 1978 werd in Haasdonk een gloednieuwe carnavalsvereniging opgericht onder de naam De Nachtvlinders.  De vereniging maakte zelf twee reuzen.


Prins Koven I zag het levenslicht op zondag 31 oktober 1982.  De reus beeldt een prins carnaval uit in de typische klederdracht.  Met een mooi versierde prinsenmantel, een medaillon en een hoed met pluim.  In zijn hand houdt Prins Koven I een sleutel vast.  Deze sleutel staat symbool voor de macht over Haasdonk.   Ieder jaar krijgt op de dag van carnaval de regerende prins een sleutel uit handen van de burgemeester.  De prins kan dan een dagje regeren over de gemeente.


De doopplechtigheid van de tweede reus Jos de Kasseidief vond plaats op zondag 26 oktober 1986.  De reus staat symbool voor de bijnaam van de Haasdonkenaren met name kasseidief.  Het verwijst naar een volksvertelling van de 18de eeuw.  Toen werden omliggende dorpen bij de aanleg van de steenweg Antwerpen-Gent verplicht om mee te helpen kasseien te lossen op de kaden van Temse en Kruibeke om dan met paard en kar te vervoeren.  Maar misschien ging er af en toe wel een kasseitje naar particulieren of legden gemeenten een eigen voorraadje aan.


43. Drumband Zele
In september 1992 werd onder de drijvende kracht van huidig slagwerkinstructeur Dirk De Loose het idee opgevat om eens iets anders te proberen.  Het muziekrepertorium werd snel uitgebouwd en ingestudeerd zodat ze konden starten met de eerste optredens.  Volledig op eigen benen staan, ontbrak er toen nog aan.  De huidige korpsnaam Drumband Zele was ontstaan.  Het aantal leden steeg zienderogen.  Naast spelende leden zijn er ook vaandeldragers, cheerleaders en color-guards.


44. Feestcomité Boonwijk – Dendermonde
Reus Pol is gemaakt ter gelegenheid van de septemberkermis in de Boonwijk (1928).  Het geld werd ingezameld in de wijk zelf.  De reus kreeg als eerste naam Jan-Jozefien Gebuurtevriend en ging gekleed in de Belgische driekleur.  Later veranderde de naam in Pol en werden de kleuren van de kleren zwarte rok en zwart hemd. 


Reuzin Hermine is gemaakt in 1930 d.m.v. de opbrengst van een toneeltje gebracht door kinderen van de wijk.  De naam was Hermine-Leon Gebuurtevriendin en ging gekleed in zwarte rok en witte blouse.


45. Reus Floeren den Bloemist – Grembergen (Dendermonde)
De Volkstuin afdeling Grembergen heeft een eigen reus Floeren den Bloemist.  In gans Vlaanderen is ‘de Volkstuin’ verspreid en heeft een eigen ledenblad.  Afdeling Grembergen telt 350 leden.  Hun reus is één van de 15 Grembergse reuzen en is gemaakt naar hun voorzitter Florent Dierick.


46. Reus Bosco – Grembergen (Dendermonde)
Bij de chiro-afdeling Grembergen beschikken ze over een eigen reus, met name Bosco.

 

Lees ook:

BEVEREN. Het komend weekend wordt verder gevierd en gefeest rond de 30ste Puitenslagersfeesten. Op zondag 18 mei komt dus die recordpoging om een zo groot mogelijk aantal reuzen bij elkaar te...

BEVEREN. Het komend weekend wordt verder gevierd en gefeest rond de 30ste Puitenslagersfeesten. Op zondag 18 mei komt dus die recordpoging om een zo groot mogelijk aantal reuzen bij elkaar te...

BEVEREN. Woensdag 7 mei heeft de Orde van het Pilorijn op het terrain van carosseriebedrijf Blitz de reus deken Sturm gedoopt. De reus is gebasseerd op de dorpsfiguur deken Leopold Sturm.

Een portret van E.H. Prosper Sturm, de deken van Beveren van 1934 tot 1962.BEVEREN. De 'Orde van de Pilorijn' heeft een nieuwe reus voor Beveren gebaard. Ze gaan hem op woensdag 7 mei dopen...