Publieke consultatieronde E34 verlengd

BEVEREN. Op vraag van het Beverse gemeenteraadslid Kristien Hulstaert (Groen!) werd de publieke consultatieronde over de plannen voor een nieuwe parallelwegenstructuur langs de E34 door de bevoegde dienst van de Vlaamse overheid verlengd tot 23 juni.

In herinnering: de Vlaamse overheid plant ingrijpende infrastructuurwerken langs de E34 in het Waasland. In Beveren gaat het om de aanleg van parallelwegen aan de Noord- en de Zuidkant van de E34, een herinrichting van de op- en afritten in Vrasene en Melsele, een uitbreiding van de op- en afrit naar de Liefkenshoektunnel in Beveren en een nieuw op- en afrittencomplex tussen Vrasene en de aansluiting naar de Liefkenshoektunnel.

Over deze plannen moeten de betrokken gemeenten een publieke consultatieronde organiseren ter voorbereiding van het milieu- en effectenrapport dat hierover opgesteld zal worden. In de buurgemeenten (Zwijndrecht, Sint-Gillis-Waas en Antwerpen) werd dergelijke consultatieronde opgestart begin mei en publiek bekend gemaakt via de website. In Beveren is dat niet gebeurd. Na een tussenkomst van raadslid Hulstaert hierover op de gemeenteraad van 25 mei werd de oproep alsnog op de website van de gemeente Beveren geplaatst.

Voor Groen! was dat wel te laat gezien het feit dat de consultatieronde normaal gezien begin juni zou worden afgesloten. Daarom dat Kristien Hulstaert de bevoegde diensten vroen om verlenging, wat dus ook werd toegestaan. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

STEKENE. Sp.a-Stekene wil het aantal voertuigen tellen dat de zuidelijke parallelweg van de E34 gebruikt. Volgens de partij is verkeerssituatie er door putten in de weg en toenemend verkeer...

BEVEREN. Kristien Hulstaert, gemeenteraadslid voor Groen! vroeg om uitleg over het aanleggen van parallelwegen langs de E34 en de bijhorende consultatieronde. De Vlaamse overheid stelt de aanleg van...

Ter hoogte van Zwijndrecht sluit de parallelweg aan op de E34 richting Antwerpen.ZWIJNDRECHT. Er wordt momenteel gewerkt aan een Plan MER voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan...

STEKENE. In 2011 wordt de afrit van Kemzeke op de E34 verlengd en ontdubbeld. Dit jaar worden al markeringen aangebracht die het verkeer op de afrit en het rondpunt beter moeten begeleiden. De...

Hoe het met de mobiliteit rond Antwerpen ook verder gaat, het Waasland wil het mobiliteitsplan dat voor de regio voorligt, blijven volgen. Het verkeer op de E17 en hier op de E34 blijft druk.REGIO....

STEKENE/KEMZEKE. Wie de afrit van de E34 naar Stekene, Kemzeke of Nederlandse grens, op drukke momenten tijdens de spits reeds heeft genomen weet dat het daar aanschuiven is en bovendien ontstaan er...