Windturbines - Bouw turbines E17 Melsele start in februari

Image
De windturbine van het bedrijf GRC in Kallo.
REGIO. In het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van het provinciaal beleidskader voor windturbines werden in december 2008 informatie- en inspraakvergaderingen georganiseerd met o.a. ook in Sint-Niklaas. Dat ontwerp geeft de potentiële locaties weer voor de inplanting van midden- en grootschalige windturbines in Oost-Vlaanderen. Ook voor de inplanting van kleinschalige windturbines is een leidraad opgenomen. Een  openbaar onderzoek ging van start op 3 december 2008 en loopt tot en met 2 maart 2009. Iedere burger, vereniging, overheid, ... kon zijn advies of bezwaar aangeven.

In het Waasland heeft men reeds intens kennis kunnen maken met de werking van windturbines. In Kruibeke draaien de turbines van Baensland langs de E17, bijna 4 jaar. Ze werden in april 2005 in gebruik genomen. De turbines leveren de vooropgestelde productie en het beoogde financieel rendement. "We worden ook steeds beter in de technische opvolging van onze turbines, maar konden een defect aan de generator van de Cosmos vorige zomer niet voorkomen. Doordat er geen vervanggenerator beschikbaar was, heeft de herstelling 3 maand geduurd", aldus Chris Derde promotor van Fortech dat de windturbines verwezenlijkt.

Voor de bouw van  Braemland II, Melsele nadert ook de start. Zij komen nu langs de noordkant van de E17. Begin februari wordt gestart met het plaatsen van de funderingspalen en aansluitend de fundering. De mast zal voor eind maart zijn. De gondel en wieken voor mei zodat de 2 windturbines vanaf de zomer in productie kunnen gaan.
Chris Derde: "Er zijn nog heel wat projecten in ontwikkeling in het Waasland en er rond. Zo werken we mee aan de ontwikkeling van het Scheldeland windproject van BredeKop Wind te Kalken – Overmere – Zele. Verder leggen we de laatste hand aan de vergunningsaanvraag voor ons project Duikeldam voor 4 turbines ten zuiden van de expresweg in Vrasene - Sint-Gillis-Waas."

Ook in Kallo bij GRC (Grond Recyclage Centrum NV Haven 1562 aan de St.-Jansweg) staat een  turbine maar die wordt vervangen door een nieuwe grote turbine die eigendom zal zijn van Electrawinds dat actueel de grootste private speler is op de Belgische markt van hernieuwbare energie. Het werd opgericht in 1998. Oorspronkelijk concentreerde het bedrijf zich enkel op de productie van windenergie, maar later werd ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van andere vormen van hernieuwbare energie.

Nog meer windturbines

Het ziet er naar uit dat in de nabije toekomst  nog heel wat windturbines in zicht zullen komen. Te zien als  stalen masten met bovenin twee of drie wieken of rotorbladen op een as, bijna altijd draaiend, met een knipperlicht voor de veiligheid van de luchtvaart. De draaiende wieken wekken via  die elektriciteit gaat rechtstreeks via kabels naar het elektriciteitsnet en naar onze lampen, huishoudelijke apparaten, machines in fabrieken – alles wat maar elektriciteit gebruikt.

Image
Te Kruibeke langs de E17
Deze windturbines worden ingedeeld  naar de hoogte van hun mast, de ‘wiekdiameter’. De kleine windturbines hebben een mast tot 15 m hoog.  De  middelgrote windturbines zijn deze met een mast van 15 tot 60 m hoog,  een diameter 10 tot 50 m en een vermogen 50 kW tot 1000 kW, of 1 Megawatt (MW)
Dan zijn er nog de grote windturbines met een mast hoger dan 60 m, diameter groter dan 50 m  en een vermogen meer dan 1 MW. Grote windturbines leveren meestal energie aan het openbare stroomnet. De veel toegepaste turbines van 100 m  hoog en een diameter van 80 m leveren een vermogen tot 2 MW. Er zijn nog grotere, van 120 m hoog en een diameter van 120 m, die een vermogen hebben van 5 à 6 MW.

Windenergie wordt geplaatste tegenover de kerncentrales. Kernenergie heeft enkele belangrijke nadelen: kerncentrales zijn zeer duur om te bouwen, uranium, de grondstof, is maar in beperkte hoeveelheid beschikbaar en  het radioactieve afval moet honderden jaren goed beschermd worden bewaard

Daarnaast wordt energie ook nog opgewekt uit de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen. Dat heeft ook nadelen: die brandstoffen zijn er maar in beperkte voorraden,  ons land heeft zelf nauwelijks fossiele brandstoffen, waardoor we voor ons energiegebruik afhankelijk worden van andere landen, bij het verbranden komt CO2 vrij (0,65 kg/kWh), een broeikasgas dat bijdraagt aan de klimaatverandering en tijdens  die productie gaat er meteen al veel (60%) energie verloren. Deze productie is dus  niet zo efficiënt.

Windenergie heeft daar tegen andere waarden: er zal altijd wind zijn en wind is gratis, er komt helemaal geen CO2 vrij,  we kunnen windturbines in eigen land produceren (en exporteren), productie- en verbruikslocaties liggen dichter bij elkaar.

Het is ook een voordeel dat de gemiddelde jaarproductie van één grote windturbine gelijk staat aan het gemiddelde jaarverbruik van 1100 à 1500 huishoudens. De totale investering in een windturbine is al na drie winderige wintermaanden terugverdiend. Na die periode zijn de enige kosten van windenergie nog, het beheer en het onderhoud van de turbine en het kabelsysteem.
Op zee is wel meer wind maar toch zijn windturbines op het land door hun gelijkmatige productie,  heel efficiënt en beter te beheren.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

De provincie Oost-Vlaanderen wil meer windturbines in het landschap zoals hier langs de E17REGIO. Windturbines kunnen niet overal en zomaar geplaatst worden. Daarom dat de provincie Oost-Vlaanderen...

Voorstelling van de windturbines langs de E17 in Lokeren (foto: informatiebrochure van BredeKop Wind cvba)LOKEREN. Enkele jaren geleden hebben de firma’s Electrawinds en Bredekop Wind elkaar...

WAASLAND/KRUIBEKE. In het weekend van 14 - 15 juni zal overal in Europa de energie van wind worden gevierd. Ook Wase Wind, met de windturbines langs de E17 in Kruibeke, viert mee op zaterdag 14...

PROVINCIE/WAASLAND. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft een voorontwerp van provinciaal beleidskader voor windturbines goedgekeurd. Het voorontwerp werkt een beleidskader uit waarin...

De windturbines langs de E17 in Kruibeke bepalen al geruime tijd mee het Wase landschap, hier bekeken vanuit Haasdonk.PROVINCIE/WAASLAND De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen keurde...

BEVEREN. Mogelijk komen er langs de E17 drie nieuwe windturbines. Het bedrijf Nortech bvba voert een projectstudie. "De drie nieuwe turbines zullen genoeg elektricitieit produceren voor de...